ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ»

Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи

Українська асоціація сімейних психологів

 ПРОГРАМА

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВЯ ОСОБИСТОСТІ»

12 жовтня 2021 року

З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВЯ

ОРГКОМІТЕТ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВЯ ОСОБИСТОСТІ»

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Співак Віталій Іванович,кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський)

Онуфрієва Ліана Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський)

Михальська Світлана Анатоліївна, доктор психологічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський)

Гоцуляк Наталія Євгенівна, кандидат психологічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський)

ДокучинаТетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський)

Дідик Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський)

Марціновська Ірина Петрівна,кандидат педагогічних наук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський)

Славіна Наталія Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільськи

        

Абросімова І.С.«Психологічні особливості реабілітації спортсменів після фізичної травми» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

 Алєксійчук К.В. «Психологічні механізми впливу батьків на особистість дитини» (науковий керівник – Логвіна О.М., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

Бадик Х.В. «Соціально-психологічні рекомендації щодо попередження та подолання страхів у дітей молодшого шкільного віку» (науковий керівник – Логвіна О.А., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

Баратюк А.Ю. «Дослідження особистісних факторів розвитку тривожно-фобічних розладів»(науковий керівник – Крупельницька Л.Ф., д. психол. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Білецька Т.В.«Ейджизм як форма соціальної дискримінації: причини поширення та профілактика» (к. соц. н., доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

Бабелюк О.В. «Стресостійкість у роботі фахівців закладів вищої освіти як запорука збереження психічного здоров’я»(к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

Бабій С.В.Кататимно-імагінгативна психотерапія (символдрама): результат психотерапевтичного впливу (науковий керівник – Логвіна О.М., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

Беняк О.М. «Казкотерапія як засіб психологічної реабілітації дошкільників з порушеннями мовлення» (науковий керівник – Дідик Н.М., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

 Бондар Ю. «Самоактуалізація як чинник професійного розвитку працівників медичних закладів»(науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

Бойчук-Венгер Т.А.«Стресостійкість як провідний компонент підтримки психічного здоров’я працівників медичних закладів» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

Боровисюк Т.В.«Характерні риси психічного складу українців в сучасній художній літературі» (науковий керівник – Козак Р.В., к. філол. н., доцент, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Камʼянець-Подільський державний інститут»

Борщевська-Семенчук Т.В. «Аналіз психологічних чинників посттравматичних розладів поведінки у військовослужбовців» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський) Браницька О. «Мотивація особистості як психологічна проблема сьогодення» (науковий керівник – Білецька Т.В., к. соц. н., доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         БуйнякМ.Г. «Психологічні особливості партнерської взаємодії корекційних педагогів інклюзивних закладів з батьками учнів з ООП» (к. психол. н., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

Бурденюк У.О.«Психологія міжособистісних взаємин у сфері професійної діяльності» (науковий керівник – Куриця Д.І., к. психол. н., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Вербицький Д. «Толерантність як професійно-важлива якість майбутнього фахівця-психолога» (науковий керівник – Купчишина В.Ч.,к. пед. н., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Вержиховська О.М. «Теоретико-методологічні та практичні основи викладання дисциплін медичного циклу і ЗВО» (к. пед. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Відлацька В.П. «Привабливість та взаємовплив як фундамент міжособистісних стосунків» (науковий керівник – Логвіна О.А., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Власова А.«Діяльність фахівців у сфері  соціальної роботи по  збереженню психічного здоров’я людей похилого віку»(Науковий керівник – Мельник Л.П., к. пед. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Гаврилюк О.І. «Вплив соціального середовища на розвиток особистості» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Галушка А. «Особливості профілактики суїциду серед молоді» (науковий керівник – Білецька Т.В., к. соц. н., доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Гігей А.І.«Дослідження розвитку творчих здібностей особистості в психології» (Науковий керівник – Панчук Н.П., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Голей В. «Спілкування як чинник формування особистості» (науковий керівник – Білецька Т.В., к. соц. н., доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Гоцуляк Н.Є. «Сексуальна просвіта населення як запорука збереження психічного здоров’я» (к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

              Гоцуляк Н.Є., Шміттінг А. «Особливості збереження психічного здоров’я особистості»  (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Гоцуляк О.О.«Вплив мотиваційного чиннику на самооцінку особистості» (студентка, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, м. Київ; науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Гудима О.В. «Психологічні засади формування здорового способу життя у підлітків» (к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Гуменюк І.Б. «Профілактика емоційного та професійного вигорання освітян під час дистанційного навчання» (психолог, Ходоровецький ліцей Кам’янець-Подільської міської ради)

         Данильчук В.«Психологічні засади підтримки психічного здоров’я залежних клієнтів на стадії реабілітації» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Данчук Ю.П.«Психологічні засади підтримки психічного здоров’я шляхом тренінгу» (к. психол. н., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Дідик Н.М.«Психологічна реабілітація фахівця соціальної сфери в ситуації професійного вигорання» (к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Дияк В.В. «Актуальність соціально-економічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників: історико-ретроспективний аналіз передумов» (д. пед. н., доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Дмітрієва О.І.«Особливості психологічної реабілітації батьків глухих дітей» (к. пед. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Докучина Т.О. «Формування здорового способу життя в учнів з інтелектуальними порушеннями у процесі навчання та виховання» (к. пед. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Долинська М.Л. «Проблеми особистості та міжособистісних взаємин в освітньому процесі» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Дяченко Є. «Особливості прояву організованості курсантів з різними типами акцентуації характеру» (науковий керівник – Чистяков С.А., к. психол. н., доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Жидецька Д.М.«Міжособистісні взаємини викладачів і студентів під час дистанційного навчання» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Жовта А.В. «Самооцінка рівня психологічної стійкості студентів в умовах карантинних обмежень» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Загуменов А. «Схильність до адиктивної поведінки та її зв’язок зі смисложиттєвими орієнтаціями й особистісними властивостями» (науковий керівник – Крупельницька Л.Ф., д. психол. н., Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, м. Київ)

         Заїка О.Г. «Вплив сім’ї на формування гармонійної особистості» (науковий керівник – Чайковська О.М., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Заїка В.А.«Психологічний вплив оточення на психічне здоров’я офісних працівників»  (науковий керівник – Чайковська О.М., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Зіневич В.О. «Особливості надання соціально- психологічної допомоги молодим сім’ям у СЖО» (науковий керівник – Дідик Н.М., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Зінченко Б.В. «Теоретичний огляд особливостей практичної реалізації короткострокової психотерапії переживання особистісного неблагополуччя» (науковий керівник – Топольницька Г.Ю., к. психол. н., доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Івасішен М.І. «Психологічні чинники впливу стресу-факторів на психічне здоров’я підлітків» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Івах А. «Психологічні особливості впливу сучасних ЗМІ на дітей підліткового віку» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Ільницька Л.В. «Психолого-педагогічний засади формування  здорового способу життя у дітей з особливими освітніми потребами» (Інклюзивно-ресурсний центр Кам’янець-Подільської міської ради, м. Кам’янець-Подільський)

         Ірікова Д. «Особливості емоційно-вольової сфери підлітків з неблагополучних сімей» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Каспрук М.В. «Особливості дослідження проявів конфліктної поведінки в підлітковому віці» (Науковий керівник – Панчук Н.П., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Кащук А.Р. «Особливості впливу мотиваційної сфери студентів на вибір проіесії» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Кернична Є. «Соціальний супровід осіб, які опинились в складних життєвих обставинах як профілактика відхилень у їх психічному здоров’ї» (Науковий керівник – Мельник Л.П., к. пед. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Катерборська О.В. «Особливості збереження психічного здоров’я особистості» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Кінащук О.О.«Інтерперсональна психотерапія Г. Саллівена: техніки теорії інтерперсональних відносин» (науковий керівник – Логвіна О.А., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Ковальська А.Ю. «Феномен психологічного захисту: найважливіші теоретичні підходи» (науковий керівник – Логвіна О.А., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Козак Р.В.«Формування національної свідомості студентів засобами української мови як психологічна проблема» (к. філол. н., доцент, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Камʼянець-Подільський державний інститут»

         Косенок Т.А. «Особливості міжособистісних взаємовідносин в системі правоохоронних органів» (науковий керівник – Діденко С. В., доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології, к. мед. н., Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, м. Київ)

Криворучко І. Я. «Деякі аспекти побудови кар’єрних стратегій жінок-військовослужбовців» (к. пед. н., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Кривцун А.В.«Психологічні особливості роботи психолога з клієнтами із психосоматичними  захворюваннями» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Криштофор О. «Моббінг у колективі: стратегії психологічного захисту» (науковий керівник – Білецька Т.В., к. соц. н., доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Купець Л. «Психологія міжособистісних взаємин у сфері професійної діяльності» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Купчишина В.Ч. «Особливості прояву національної свідомості у майбутніх офіцерів-психологів.» (к. пед. н., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Кушнір А. «Мотивація як складова соціального успіху: психологічні характеристики» (науковий керівник – Білецька Т.В., к. соц. н., доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Логвіна О.А. «Місце та роль індивідуальних ресурсів особистості у подоланні професійного стресу» (к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Логвіна О.А., Долинська М.Л. «Особливості соціально-психологічної адаптації першокурсників з різними моделями копінг-поведінки» (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Логвіна О.А., Тімошенко С.Ю. «Психологія міжособистісних взаємин в учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою» (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Маринчак Г.М. «Особливості діагностики обдарованості дітей у дошкільному віці» (Науковий керівник – Панчук Н.П., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Мастін В.Р. «Психологічні умови подолання наслідків психологічної травми у дітей» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Марціновська І.П. «Технологія формування стресостійкості особистості в роботі практичного психолога» (к. пед. н., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Мельник Ж.В. «Міжособистісні стосунки як чинник становлення особистості фахівця соціальної сфери» (к. психол. н., д, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Мельник Л.П. «Супервізія як форма профілактики професійного вигорання  фахівців у сфері соціальної роботи» (к. пед. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Мендрик І. «Вплив дорослого на розвиток пам’яті у дітей дошкільного віку» (науковий керівник – Купчишина В.Ч.,к. пед. н., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Михальська С.А. «Особливості збереження психічного здоров’я батьків, що виховують дітей з ООП» (д. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Мітрохін І.С. «Дослідження особливостей формування самооцінки учнів в процесі навчальної діяльності» (Науковий керівник – Панчук Н.П., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Нестерович Х. «Соціально-психологічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі» (Науковий керівник – Дідик Н.М., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Онишко Л.В. «Формування складової структури слова дітей з ЗПР під час навчання у закладі дошкільної освіти» (Науковий керівник – Дідик Н.М., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Онуфрієва Л.А. «Соціально-психологічні засади збереження психічного здоров’я науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти» (д. психол. н., професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Панчук Н.П. «Соціальна справедливість та її місце в ієрархії цінностей сучасних студентів» (к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Петровський І.І. «Особливості підходу до реабілітації особистості» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Посна Є.О. «Причини виникнення і методи вирішення конфліктів у міжособистісних взаєминах керівника з підлеглими» (науковий керівник – Онуфрієва Л.А., д. психол. н., професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Предиткевич А.Р. «Теоретичні моделі стресу» (науковий керівник – Логвіна О.А., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Присакар В.В. «Шляхи забезпечення психічного здоровʼя студентів в умовах навчання у закладах вищої освіти» (к. пед. н., доцент, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Камʼянець-Подільський державний інститут»

         Пухліцька А.Ю.«Особливості збереження психічного здоров’я особистості» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Риданов О. «Профілактика і корекція агресивної поведінки особистості тренінговими засобами» (науковий керівник – Чистяков С.А., к. психол. н., доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Русанюк К. «Розвиток самооцінки підлітків з інтелектуальними порушеннями в освітньому закладі» (науковий керівник – Дідик Н.М., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Русецька І. «Розвиток навчальної мотивації у підлітків з інтелектуальними порушеннями» (науковий керівник – Дідик Н.М., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Сайник А. «Психологічні особливості розвитку молодшого школяра» (науковий керівник – Чистяков С.А., к. психол. н., доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Сафін О.Д. «Психологічні засади формування психічного здоров’я учасників освітнього процесу» (д.психол. наук, професор, засужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедрою психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини)

         Сафонова М.І. «Соціально-психологічна допомога батькам, які виховують дитину з синдромом Дауна» (науковий керівник – Дідик Н.М., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Секрет А.О. «Психологічна оцінка рівня стресу на методи його корекції»(науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Сімко Р.Т. «Шляхи збереження психічного здоров’я у людей похилого віку в умовах пандемії» (к. психол. н., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Сімко Р.Т., Псюк О.Т. «Розвиток креативної складової на розвиток професійної компетентності» (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Скавронська А.Ю. «Вплив успішності особистості на збереження психічного здоров’я» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Славіна Н.С.«Психологічні особливості формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку» (к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Співак В.І.«Соціально-психологічні підходи збереження психічного здоров’я особистості».» (к. психол., н., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Сімко Р.Т., Стуканова О.А.«Експериментальні дослідження формування життєвої компетентності майбутніх психологів» (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Тербан О.«Прояви вольових якостей особистості у діяльності курсантського колективу»  (науковий керівник – Купчишина В.Ч.,к. пед. н., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Тімошенко С.Ю. «Комунікативні здібності учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою як провідний чинник розвитку внутрішньогрупових стосунків» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Топольницька Г.Ю. «Методики соціально-психологічного тренінгу щодо командоутворення в курсантських колективах» (к. психол. н., доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Торічний О.В. «Удосконалення військово-спеціальної компетентності слухачів факультету підготовки керівних кадрів під час навчання» (д. пед. н., професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Тушко К.Ю.«Щодо проблеми готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до проектного управління» (д. пед. н., доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

Федорова Т.В. «Арт-терапевтичні методи у роботі з психотравмою» (практичний психолог, коледж ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський)

         Філоненко Д.«Особливості прояву ідентифікації особистості у юнацькому віці»(науковий керівник – Купчишина В.Ч.,к. пед. н., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         Хуртенко О.В. «Особливості формування психологічної готовності студентів до дистанційного навчання» (Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця)

         Чайковська О.М. «Психологічне здоров’я школярів: сутність та характерні особливості» (к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Чистяков С.А. «Вплив акцентуації характеру на особливості професійного спілкування» (к. психол. н., доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький)

         ЧопікО.В. «Формування взаємин учнів з інтелектуальними порушеннями з ровесниками з типовим розвитком в умовах інклюзивного навчання» (к. пед. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Цапар Н.В. «Сімейні ролі подружжя як основа психічного клімату в родині» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Шаріпова Я. «Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки особистості» (науковий керівник – Гоцуляк Н.Є., к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський)

         Щербак Т.І. Індивідуально-психологічні особливості спортсменів з різним типом стрес-долаючої поведінки (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна)