01.11.2021

ТЕМИ НДР

КОЛЕКТИВНІ ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Тема НДР Керівник НДР

Термін дії

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
 «Особливості впровадження сучасних технологій діяльності в роботі фахівців соціальної сфери»

(номер державної реєстрації 0116U008995)

Мельник Л.П. 06.2016 -12.2021
Кафедра загальної та практичної психології
«Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин»

(номер державної реєстрації 0116U008997).

 

Онуфрієва Л.А. 06.016 – 12.2021
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
«Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку в спеціальній та інклюзивній освіті»

(номер державної реєстрації 0116U008996).

 

Миронова С.П. 06.2016 – 12.2021
Кафедра психології освіти
 «Психологічне забезпечення інноваційних процесів у вищій освіті»

(номер державної реєстрації 0120U101142)

Савицька О.В. 02. 2020 – 12.2024
Кафедра логопедії та спеціальних методик

 

«Інноваційні технології в дослідженні і розвитку дітей з порушеннями інтелекту та мовлення в сучасних умовах становлення спеціальної та інклюзивної освіти» Гаврилов О.В. 07.2020 – 07.2025
Кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи

 

Формування готовності спеціалістів до міжпрофесійної взаємодії з представниками різних соціальних груп у роботі з дітьми з ООП Вержиховська О.М. 07.2020 – 07.2025