01.11.2021

ТЕМИ НДР

КОЛЕКТИВНІ ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Тема НДР Керівник НДР

Термін дії

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
«Особливості впровадження сучасних технологій діяльності в роботі фахівців соціальної сфери»

(номер державної реєстрації  0122U001292)

Мельник Людмила Пилипівна

Опалюк Тетяна Леонідівна

01.2022 по 01.2027
Кафедра загальної та практичної психології
«Особистість у сучасних соціально-психологічних, соціокультурних та професійних вимірах міжособистісної взаємодії: розвиток, становлення, самоздійснення».

(номер державної реєстрації 0122U001754).

 

Онуфрієва Л.А. 02.2022р. 02.2027
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
«Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в спеціальній та інклюзивній освіті»

(номер державної реєстрації (0122U000520).

 

Миронова С. П, Михальська С.А. 01.2022 по 01.2027
Кафедра психології освіти
 «Психологічне забезпечення інноваційних процесів у вищій освіті»

(номер державної реєстрації 0120U101142)

Савицька О.В. 02. 2020 – 12.2024
Кафедра логопедії та спеціальних методик

 

«Інноваційні технології в дослідженні і розвитку дітей з порушеннями інтелекту та мовлення в сучасних умовах становлення спеціальної та інклюзивної освіти»

 

(номер державної реєстрації  0120U103283)

Гаврилов О.В. 07.2020 – 07.2025
Кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи

 

Формування готовності спеціалістів до міжпрофесійної взаємодії з представниками різних соціальних груп у роботі з дітьми з ООП

(номер державної реєстрації  0120U103259)

 

Вержиховська О.М. 07.2020 – 07.2025