14.06.2019

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

КОНКУРС  ІННОВАЦІЙНИХ СТАРТАП-ПРОЄКТІВ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

24 квітня 2024 року на факультеті спеціальної освіти, психології і соціальної роботи відбувся конкурс стартап-проєктів здобувачів вищої освіти. Учасники представили цікаві, креативні та актуальні стартап-проєкти. Переможцями стали стартап-проекти: застосунок «Спільні кроки» (Губіш Д., Семенець А., Пілат А.) та соціальний проєкт «Відпочинок для всіх» (Присяжна Л., Касіян Н.).

ХVІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

18-19 квітня 2024 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулась ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи». У заході взяли участь 420 учасників з України (із 21 області), Республіки Польща та Словацької республіки, серед яких 28 докторів наук, професорів і 78 кандидатів наук. У межах конференції заслухали 16 наукових доповідей на пленарному засіданні; провели 5 тематичних круглих столів з обговорення проблем і тенденцій розвитку спеціальної освіти та 6 майстер-класів.

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МАГІСТРАНТІВ

9-10 квітня 2024 року відбулась наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2023 році. Здобувачами вищої освіти було представлено у доповідях цікаві та практично значущі результати досліджень зі спеціальної освіти, психології та соціальної роботи. Програма наукової конференції студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2023-2024 навчальному році .

КОНФЕРЕНЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ДОКТОРАНТІВ І АСПІРАНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

12-13 березня 2024 року в відбулася наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2023 р.

Секція «Спеціальної освіти, психології і соціальної роботи».
Підсекція «Загальна та практична психологія»
Підсекція «Логопедія та спеціальні методики»
Підсекція «Соціальна робота»
Підсекція «Психологія освіти»
Підсекція «Спеціальна та інклюзивна освіта»
Підсекція «Психолого-медико-педагогічні основи корекційної роботи»

Науково-педагогічні працівники університету, аспіранти та докторанти виголосили 55 доповідей з актуальних питань.

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНИХ СТАРТАП-ПРОЄКТІВ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

07 березня 2024 року заступником декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків Тетяною Докучиною та завідувачем кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Світланою Михальською було проведено семінар-тренінг зі здобувачами факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи з метою розробки стартап-проєктів для участі у конкурсі інноваційних стартап-проєктів серед здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Результатами зустрічі були цікаві та перспективні ідеї стартап-проєктів здобувачів вищої освіти.

 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Психолого-педагогічний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальної та інклюзивної освіти”

9 листопада 2023 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулась конференція з міжнародною участю. До участі в конференції долучилось 236 осіб із 19 областей України, учасники з США та Ізраїлю. Серед них: 19 докторів наук, 55 кандидатів наук, викладачі, аспіранти з 19 закладів вищої освіти, директори шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, директори і працівники інклюзивно-ресурсних центрів, педагоги, психологи, асистенти вчителів закладів дошкільної та середньої освіти, навчально-реабілітаційних центрів, представники департаментів освіти і громадських організацій. Організаторами виступили: кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, кафедра спеціальної педагогіки Херсонського державного університету, кафедра спеціальної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки, кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, ГО Центр психологічної допомоги «Гармонія», Українська асоціація корекційних педагогів, Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради.

Учасники конференції взяли участь у пленарному засіданні, 5 секційних засіданнях, засіданні круглого столу з підведення підсумків роботи конференції. У процесі роботи конференції відбулось обговорення наукових і практичних питань у такому проблемному полі:

1. Особливості навчання дітей з інтелектуальними та складними порушеннями розвитку в закладах спеціальної та інклюзивної освіти в умовах воєнного стану.
2. Технології корекційно-розвиткової роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями раннього та дошкільного віку.
3. Партнерська взаємодія з батьками дітей з ООП в закладах спеціальної та інклюзивної освіти.
4. Психологічна та соціальна допомога дітям з ООП та їхнім родинам в умовах воєнного стану.
Формування професійної компетентності фахівців з освіти дітей з ООП в умовах сучасного ЗВО.
Велика подяка ЗСУ за можливість проведення конференції і усім учасникам за активну участь!
ХV Наукова конференція молодих вчених  
1 листопада 2023 року  відбулася ХV наукова конференція молодих вчених.
У роботі секції “Спеціальної освіти, психології і соціальної роботи” взяли участь ” взяли участь 9 молодих науковців. 
З роботою секції можна ознайомитися в ПРОГРАМІ КОНФЕРЕНЦІЇ.
ІХ Міжнародна  науково-практична конференція 

“Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи”

26 жовтня відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи» (на пошану професора А.І. Шинкарюка).

  Організаторами заходу виступили Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський) та Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ), зокрема кафедра загальної та практичної психології і спільна наукова лабораторія психології навчання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
  Співорганізаторами виступили: кафедра психології Херсонського державного університету, кафедра педагогічної та вікової психології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кафедра соціальної педагогіки Інституту педагогіки Жешівського університету (м. Жешів, Республіка Польща), Association pour la Promotion des Sciences et des Innovations (м. Париж, Франція).
До участі у конференції долучились понад 100 учасників з України та із-за кордону. Під час воєнного стану конференція проводилась дистанційно.
 Мета конференції – висвітлення результатів досліджень актуальних проблем експериментальної психології, представлення широкого спектру наукових розробок вітчизняних та зарубіжних дослідників, аналіз проблем, умов і труднощів психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей становлення особистості.
 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи» на пошану професора Шинкарюка А.І.» проводиться із 2015 року спільно Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка та Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України із залученням ЗВО України та із-за кордону.
Щороку до проведення конференції публікуються «Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи».
Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи (на пошану професора Шинкарюка А.І.): Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, 26 жовтня 2023 р. / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : 160 с. Англ., укр., пол.
Основні питання, що пропонувалися для обговорення:
1. Експериментальні дослідження в психології особистості.
2. Проблема методу в психології: теоретичний та історичний аспекти.
3. Експеримент у загальній (диференційній, соціальній та ін.) психології.
4. Математичні методи і форми обробки даних психологічних досліджень.
5. Експериментальний метод у системі професійної підготовки майбутніх фахівців.
 Учасники ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи» (на пошану професора А.І. Шинкарюка) висловили особливу подяку за чітку роботу організаційного комітету та прийняли резолюцію щодо необхідності продовження щорічного проведення науково-практичної конференції з обраної тематики з метою обміну інформацією про дослідження, апробацією результатів теоретико-експериментальних пошуків, а також визначення наукових орієнтирів на перспективу.
16.03.2023 р. кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи виступила модераторами проведення круглого столу з теми: “Проблеми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні”
      Концепція круглого столу полягала в обговоренні проблемних питань та пошуку можливостей об’єднати зусилля та ресурси усіх надавачів послуг задля підтримки ВПО.
Відкриття круглого столу розпочалося з вітального слова доктора педагогічних наук, професора, проректора з наукової роботи К-ПНУ імені Івана Огієнка – Світлани МИРОНОВОЇ, кандидата психологічних наук, доцента, декана факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи – Віталія СПІВАКА, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи – Тетяни ОПАЛЮК.
      У роботі круглого столу взяли участь: радник голови Кам’янець-Подільської районної ради, голова ГО “Національна асоціація соціальних працівників” – Яна МЕЛЬНИЧУК; заступник директора, начальник відділу соціальної роботи Кам’янець-Подільського міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – Наталія ГОМІЛКО, юрисконсульт ЦСССДМ – Яна АРНАУТОВА, психолог ЦСССДМ – Тетяна ЗАЇКА, фахівець соціальної роботи ЦСССДМ – Вікторія ГЕРАСИМОВА; заступник директора Департаменту соціального захисту по роботі з ВПО – Вікторія РЕШОТКА; голова КП міської організації Товариства Червоного Хреста України – Ігор ЗЕМСКОВ, заступник голови ТЧХУ – Юлія ПОБЕРЕЖНА, фахівець з розвитку організації та волонтерства ТЧХУ – Наталя ПАСАТЮК; заступник начальника відділу кар’єрного консультування Кам’янець-Подільської філії Хмельницького ОЦЗ – Віктор ВІННІЧУК; Голова ГО “Український тил” Олена ГЕРАСИМЕНКО; Голова ГО “Кам’янець-Подільський “Ратуша” Світлана АНТОНЕЦЬКА; Керівник відділу фандрайзингу КПНУ, кандидат економічних наук Вероніка БУТОРІНА; психолог, арт-терапевт, ведуча груп для ВПО по роботі з дітьми та дорослими, організатор ГО «Зоряний дім StarHouse» Світлана ОНИЩУК; фахівці соціальної сфери м. Дунаївці,м. Кам’янець-Подільського та м.Хотина; здобувачі першого та другого рівня вищої освіти спеціальності 232 Соціальне забезпечення.
Учасники круглого столу обговорили проблемні питання, з якими стикаються ВПО та алгоритм подальших дій, спрямованих на розвиток взаємодії влади і громадськості щодо захисту прав ВПО.
     Зокрема, з особливостями соціально-психологічної підтримки ВПО (на прикладі програми «Діти та війна: навчання техніки зцілення») ознайомила присутніх кандидат педагогічних наук, доцент, тренер проєкту «Поруч» – Наталя ГЕВЧУК.
На завершення круглого столу кандидат психологічних наук, доцент – Наталія ДІДИК провела для учасників круглого столу майстер-клас з теми: “Молитовний візерунок України”.
Висловлюємо подяку колегам, здобувачам вищої освіти за те, що знайшли вільний час для спільної взаємодії! Сподіваємось і на подальшу плідну співпрацю!
         Р.S. “Справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботу про долю іншої людини” – Ліна КОСТЕНКО.
Ми там, де ми потрібні…

Конференція науково-педагогічних працівників, докторантів і аспірантів університету

1-2 березня 2023 року відбулась щорічна звітна конференція науково-
педагогічних працівників, докторантів і аспірантів університету за
підсумками науково-дослідної роботи у 2022 році.

Програма конференції  https://bit.ly/3ETSfpJ 
Секція Спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
1. Підсекція Спеціальної та інклюзивної освіти
2. Підсекція Логопедії та спеціальних методик
3. Підсекція Психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи
4. Підсекція Психології освіти
5. Підсекція Соціальної педагогіки і соціальної роботи
6. Підсекція Загальної та практичної психології

ХV Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи»

У відповідності до плану МОН України на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 17-18 листопада 2022 року  відбулась ХV Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи». Організаторами виступили: Міністерство освіти і науки України , Державна служба якості освіти України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Київський університет імені Бориса Грінченка, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Польща), Католицький університет в Ружомберку (Словаччина), Пряшівський університет в Пряшеві (Словаччина), Університет Модени та Реджо Емілії (Італія), Рейн-Майнський університету  прикладних наук (Німеччина), Хмельницька обласна державна адміністрація, Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради.

У роботі конференції взяли участь 267 учасників із 18 областей України, закордонні вчені із Польщі, Німеччини, Словаччини, Італії. Серед них 28 докторів і понад 70 кандидатів наук, викладачі, аспіранти, директори шкіл, реабілітаційних закладів, працівники інклюзивно-ресурсних центрів, педагоги та психологи закладів спеціальної та інклюзивної освіти, представники громадських організацій, тощо.

 

9 листопада 2022 року  відбулась ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психолого-педагогічний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальної та інклюзивної освіти», організована кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кафедрою спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Управлінням освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, ГО Центром психологічної допомоги «Гармонія», Українською асоціацією корекційних педагогів. Конференція відбувалася на платформі Google meet з прямою трансляцією на каналі youtube. У роботі конференції взяли участь 167 учасників із 12 областей України, учасник з держави Ізраїль. Серед них 11 докторів і 38 кандидатів наук, викладачі, аспіранти з 15 закладів вищої освіти, директори шкіл, реабілітаційних закладів, працівники інклюзивно-ресурсних центрів, педагоги та психологи закладів дошкільної та середньої освіти, представники департаментів освіти і громадських організацій. Учасники конференції взяли участь у пленарному засіданні, 5 секційних засіданнях, засіданні круглого столу з підведення підсумків роботи конференції. У процесі роботи конференції відбулось обговорення наукових і практичних питань у такому проблемному полі:
1. Особливості навчання дітей з інтелектуальними та складними порушеннями розвитку в закладах спеціальної та інклюзивної освіти в умовах воєнного стану.
2. Технології корекційно-розвиткової роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями раннього та дошкільного віку.
3. Партнерська взаємодія з батьками дітей з ООП в закладах спеціальної  та інклюзивної освіти.
4. Психологічна та соціальна допомога дітям з ООП та їхнім родинам в умовах воєнного стану.
5. Формування професійної компетентності фахівців з освіти дітей з ООП в умовах сучасного ЗВО.

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ»

01 листопада 2022 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи».

До участі у конференції долучились представники 11 вишів України з Вінниці, Глухова, Дніпра, Кам’янця-Подільського, Києва, Львова, Сум, Хмельницького.

Напрями роботи конференції:

 • Актуальні питання теорії та практики підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери
 • Актуальні питання теорії, історії та практики соціального захисту
 • Методологічні засади соціальної допомоги укризових ситуаціях
 • Використання інноваційних технологій у роботі соціального працівника
 • Інклюзія в соціальній роботі
 • Практична психологія в соціальній роботі/

 

ХІV НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ   МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

1 листопада 2022 року відбувалась ХІV Наукова конференція молодих вчених. Представлені доповіді викликали інтерес до обговорення та наукової дискусії.

Секція Спеціальної освіти, психології і соціальної роботи

Керівник: Докучина Т.О., кандидат педагогічних наук, доцент

Секретар: Ворох В.І., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 1. Стан проблеми екологічної освіченості дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення у науковій літературі.

Лукачович Г.О., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

      2. Особливості встановлення контакту з пацієнтами з постінсультною афазією.

Савицька Н.І, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик.

 1. Гендерні уявлення щодо сімейного життя у підлітків з інтелектуальними порушеннями.

Валько Т.І., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

 1. Вплив соціальних чинників на економічне виховання старшокласників з інтелектуальними порушеннями.

Ворох В.І., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

 1. Самостійна робота на уроках географії учнів з інтелектуальними порушеннями.

Матвійчук І.І., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

 1. Критерії сформованості соціальних уявлень старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями.

Мішеніна А.В., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

НАУКОВІ ФОРУМИ З НАГОДИ 30-РІЧЧЯ

ФАКУЛЬТЕТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ,ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

З нагоди 30-річчя факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 21 вересня 2022 року відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи». Її організаторами були кафедра психології освіти, навчально-наукова лабораторія педагогіки та психології вищої школи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та відділ психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Учасниками конференції стали науковці 7 закладів вищої освіти та наукових установ з Києва, Кам’янця-Подільського, Тернополя, Хмельницького, а також практичні психологи нашого міста. Наукова дискусія, яка точилася під час роботи круглого столу «Поступ психологічної освіти : досвід і перспективи», охоплювала проблеми психологічного супроводу освітнього процесу та дистанційного навчання в умовах воєнного стану; впровадження освітніх інновацій у вищій освіті; психолого-педагогічні проблеми підготовки студентів до професійної діяльності та професійно-особистісного становлення майбутнього фахівця (педагогів, практичних психологів, фахівців ІТ-сфери, пілотів цивільної авіації).

За результатами роботи науково-практичної конференції підготовлено збірник матеріалів конференції. З програмою заходу можна ознайомитися на сайті кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

ІІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Практична психологія: проблеми та технології, сучасні реалії та перспективи» з нагоди 30-річчя факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка провели 28 вересня 2022 року кафедра психології освіти танавчально-наукова лабораторія педагогіки та психології вищої школи. До роботи конференції долучилися здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Національного авіаційного університету (м.Київ), Київського університету імені Бориса Грінченка (м.Київ), Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль), Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (м. Київ).

Наукові інтереси здобувачів вищої освіти різноманітні, що засвідчує тематика представлених на конференції доповідей, які торкалися прикладних проблем психології праці та діяльності в екстремальних умовах, психології творчості, педагогічної психології, психології індивідуальних відмінностей, практичної психології сім’ї, психологічного супроводу суб’єктів різних видів діяльності практично всіх вікових категорій тощо. Сподіваємося, що дискусії та обговорення, які супроводжували доповіді здобувачів, спонукатимуть їх до подальших наукових розвідок. За результатами роботи підготовлено збірник матеріалів конференції.

 

XIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН»

23 квітня 2022 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка кафедрою загальної та практичної психології проведено XIV Міжнародну науково-практичну конференцію «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН» (дистанційно).

У роботі конференції взяли участь понад 150 учасників.

За результатами роботи підготовлено до друку матеріали конференції: Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2022 р. / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. 274 с. Англ., укр., пол.

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ДОКТОРАНТІВ І АСПІРАНТІВ

УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ПІДСУМКАМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У 2021 РОЦІ

1-2 березня 2022 року відбулась щорічна звітна конференція науково-педагогічних працівників , докторантів і аспірантів університету за підсумками науково-дослідної роботи у 2021 році.

Програма конференції

Секція Спеціальної освіти, психології і соціальної роботи

 1. Підсекція Спеціальної та інклюзивної освіти
 2. Підсекція Логопедії та спеціальних методик
 3. Підсекція Психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи
 4. Підсекція Психології освіти
 5. Підсекція Соціальної педагогіки і соціальної роботи
 6. Підсекція Загальної та практичної психології
 7. Підсекція Соціальної педагогіки і соціальної роботи

За результатами конференції опубліковано збірник Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Випуск 21

VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ»

15 лютого 2022 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка кафедрою загальної та практичної психології проведено VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ».

Секції конференції працювали за такими тематичними напрямками роботи: Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі. Особистість у сучасних соціально-психологічних, соціокультурних, професійних вимірах та міжособистісній взаємодії: розвиток, становлення, самоздійснення. Актуальні проблеми міжособистісних взаємин та збереження психічного здоров’я особистості на європейському просторі. Психологія професійної діяльності та психологічної реабілітації особистості на європейському просторі.

За результатами конференції кожен учасник отримав сертифікат, програму та збірник матеріалів:

Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі : Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 лютого 2022 р. / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2022. 164 с. Англ., укр., рос., пол.

КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

17 листопада 2021 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка кафедрою загальної та практичної психології проведено VII Міжнародну науково-практичну конференцію «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ CУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ : ПЕРСПЕКТИВНІ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ».

У роботі конференції взяли участь понад 120 учасників. За результатами проведення вийшли друком матеріали конференції

9 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ ВІДБУЛАСЬ І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ  «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ»

     присвячена 10-ти річчю кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

             Предметом конференції є навчання, виховання, корекція розвитку дітей з порушеннями пізнавальної діяльності. Це одна з проблем наукових досліджень кафедри та наукової школи, яка діє на її базі. До участі в конференції долучилось 206 осіб, з них: 13 докторів наук, 56 кандидатів наук, аспіранти, педагоги-практики.

       ГЕОГРАФІЯ УЧАСНИКІВ ЗВО: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Херсонський державний університет, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

             Практики: Керівники, вчителі спеціальних та інклюзивних шкіл, навчально-реабілітаційних закладів; педагоги інклюзивно-ресурсних центрів; вихователі закладів дошкільної освіти

    Області: Хмельницька, Вінницька, Тернопільська, Одеська, Дніпропетровська, Київська, Івано-Франківська, Херсонська, Рівненська, Донецька, Полтавська, Закарпатська, Львівська, Луганська.

ХІІІ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

2-3 листопада 2021 року відбувалась ХІІІ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Секція Спеціальної освіти, психології і соціальної роботи

Керівник: Докучина Т.О., кандидат педагогічних наук, доцент

Секретар: Буйняк М.Г., кандидат психологічних наук, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 1. 1. Актуальні проблеми економічного виховання дітей з порушенням інтелектуального розвитку.

Ворох В.І., аспірантка навчання кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 1. 2. Використання онлайн і офлайн дидактичних ігор для розвитку дошкільників з ЗНМ

Лукачович Г.О., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 1. 3. Соціальні уявлення дошкільників з інтелектуальними порушеннями.

Мішеніна А.В., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 1. 4. Особливості розвитку елементарного прогностичного досвіду у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями в процесі навчання

Зан О.М., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 1. 5. Особливості уявлень про шлюб у підлітків з інтелектуальними порушеннями.

Валько Т.І., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 1. 6. Зміст методики дослідження рівня готовності корекційних педагогів до командної роботи у навчанні дітей з особливими освітніми потребами.

Косовська А.О., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 1. 7. Підручник як засіб навчання географії учнів з інтелектуальними порушеннями.

Матвійчук І.І., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

За підсумками конференції обліковано матеріали:

Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск 13. 2022 рік

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

       23 жовтня 2021 року кафедрою психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи проведений науково-практичний семінар на тему «Особливості професійного емоційного вигорання корекційного педагога», на якому з доповіддями виступили Опалюк О.М. кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи КПНУ ім. Івана Огієнка, Палагнюк Я.В. вчитель-дефектолог “Інклюзивно-ресурсний центр” Клішковецької ОТГ, Микитюк Б.А. вчитель-дефектолог Шепетівського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, Марциновська І.П. кандидат педагогічних наук, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти КПНУ ім. Івана Огієнка, Ковтун Е.В. директор Кам’янець-Подільського міського ЦСССДМ. Доповіді представлені учасниками семінару висвітлили актуальні питання емоційного вигорання педагогів.

       Учасниками семінару також були науково-педагогічні працівники кафедри  спеціальної та інклюзивної освіти КПНУ ім. Івана Огієнка.

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

      12 жовтня 2021 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціально-психологічні підходи до збереження психічного здоров’я особистості», присвячена Всесвітньому дню психічного здоров’я.

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МАГІСТРАНТІІВ

       5 жовтня 2021 року відбулася щорічна звітна наукова конференція студентів та магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2020 році. В рамках конференції працювали 7 підсекцій, на яких здобувачі освіти презентували свої наукові напрацювання, демонстрували перспективу свого наукового дослідження. Наукова конференція відбувалась в режимі оффлайн та онлайн, що надало можливість взяти участь у виступах усім її доповідачам. Студентський актив разом з членами президії забезпечили «живе» обговорення актуальних питань спеціальної та інклюзивної освіти, логопедії, психологі, соціальної педагогіки і соціальної роботи.

        6 жовтня було підбито підсумки конференції, відзначено кращі доповіді студентів. За результатами участі в науковому заході кращі доповіді студентів будуть опубліковані в черговому випуску «Збірника наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».