14.06.2019

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

XIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН»

23 квітня 2022 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка кафедрою загальної та практичної психології проведено XIV Міжнародну науково-практичну конференцію «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН» (дистанційно).

У роботі конференції взяли участь понад 150 учасників.

За результатами роботи підготовлено до друку матеріали конференції: Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2022 р. / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. 274 с. Англ., укр., пол.

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ДОКТОРАНТІВ І АСПІРАНТІВ

УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ПІДСУМКАМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У 2021 РОЦІ

1-2 березня 2022 року відбулась щорічна звітна конференція науково-педагогічних працівників , докторантів і аспірантів університету за підсумками науково-дослідної роботи у 2021 році.

Програма конференції

Секція Спеціальної освіти, психології і соціальної роботи

 1. Підсекція Спеціальної та інклюзивної освіти
 2. Підсекція Логопедії та спеціальних методик
 3. Підсекція Психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи
 4. Підсекція Психології освіти
 5. Підсекція Соціальної педагогіки і соціальної роботи
 6. Підсекція Загальної та практичної психології
 7. Підсекція Соціальної педагогіки і соціальної роботи

За результатами конференції опубліковано збірник Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Випуск 21

VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ»

15 лютого 2022 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка кафедрою загальної та практичної психології проведено VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ».

Секції конференції працювали за такими тематичними напрямками роботи: Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі. Особистість у сучасних соціально-психологічних, соціокультурних, професійних вимірах та міжособистісній взаємодії: розвиток, становлення, самоздійснення. Актуальні проблеми міжособистісних взаємин та збереження психічного здоров’я особистості на європейському просторі. Психологія професійної діяльності та психологічної реабілітації особистості на європейському просторі.

За результатами конференції кожен учасник отримав сертифікат, програму та збірник матеріалів:

Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі : Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 лютого 2022 р. / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2022. 164 с. Англ., укр., рос., пол.

КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

17 листопада 2021 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка кафедрою загальної та практичної психології проведено VII Міжнародну науково-практичну конференцію «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ CУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ : ПЕРСПЕКТИВНІ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ».

У роботі конференції взяли участь понад 120 учасників. За результатами проведення вийшли друком матеріали конференції

9 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ ВІДБУЛАСЬ І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ  «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ»

     присвячена 10-ти річчю кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

             Предметом конференції є навчання, виховання, корекція розвитку дітей з порушеннями пізнавальної діяльності. Це одна з проблем наукових досліджень кафедри та наукової школи, яка діє на її базі. До участі в конференції долучилось 206 осіб, з них: 13 докторів наук, 56 кандидатів наук, аспіранти, педагоги-практики.

       ГЕОГРАФІЯ УЧАСНИКІВ ЗВО: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Херсонський державний університет, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

             Практики: Керівники, вчителі спеціальних та інклюзивних шкіл, навчально-реабілітаційних закладів; педагоги інклюзивно-ресурсних центрів; вихователі закладів дошкільної освіти

    Області: Хмельницька, Вінницька, Тернопільська, Одеська, Дніпропетровська, Київська, Івано-Франківська, Херсонська, Рівненська, Донецька, Полтавська, Закарпатська, Львівська, Луганська.

ХІІІ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

2-3 листопада 2021 року відбувалась ХІІІ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Секція Спеціальної освіти, психології і соціальної роботи

Керівник: Докучина Т.О., кандидат педагогічних наук, доцент

Секретар: Буйняк М.Г., кандидат психологічних наук, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 1. 1. Актуальні проблеми економічного виховання дітей з порушенням інтелектуального розвитку.

Ворох В.І., аспірантка навчання кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 1. 2. Використання онлайн і офлайн дидактичних ігор для розвитку дошкільників з ЗНМ

Лукачович Г.О., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 1. 3. Соціальні уявлення дошкільників з інтелектуальними порушеннями.

Мішеніна А.В., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 1. 4. Особливості розвитку елементарного прогностичного досвіду у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями в процесі навчання

Зан О.М., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 1. 5. Особливості уявлень про шлюб у підлітків з інтелектуальними порушеннями.

Валько Т.І., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 1. 6. Зміст методики дослідження рівня готовності корекційних педагогів до командної роботи у навчанні дітей з особливими освітніми потребами.

Косовська А.О., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 1. 7. Підручник як засіб навчання географії учнів з інтелектуальними порушеннями.

Матвійчук І.І., аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

За підсумками конференції обліковано матеріали:

Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск 13. 2022 рік

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

       23 жовтня 2021 року кафедрою психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи проведений науково-практичний семінар на тему «Особливості професійного емоційного вигорання корекційного педагога», на якому з доповіддями виступили Опалюк О.М. кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи КПНУ ім. Івана Огієнка, Палагнюк Я.В. вчитель-дефектолог “Інклюзивно-ресурсний центр” Клішковецької ОТГ, Микитюк Б.А. вчитель-дефектолог Шепетівського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, Марциновська І.П. кандидат педагогічних наук, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти КПНУ ім. Івана Огієнка, Ковтун Е.В. директор Кам’янець-Подільського міського ЦСССДМ. Доповіді представлені учасниками семінару висвітлили актуальні питання емоційного вигорання педагогів.

       Учасниками семінару також були науково-педагогічні працівники кафедри  спеціальної та інклюзивної освіти КПНУ ім. Івана Огієнка.

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

      12 жовтня 2021 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціально-психологічні підходи до збереження психічного здоров’я особистості», присвячена Всесвітньому дню психічного здоров’я.

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МАГІСТРАНТІІВ

       5 жовтня 2021 року відбулася щорічна звітна наукова конференція студентів та магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2020 році. В рамках конференції працювали 7 підсекцій, на яких здобувачі освіти презентували свої наукові напрацювання, демонстрували перспективу свого наукового дослідження. Наукова конференція відбувалась в режимі оффлайн та онлайн, що надало можливість взяти участь у виступах усім її доповідачам. Студентський актив разом з членами президії забезпечили «живе» обговорення актуальних питань спеціальної та інклюзивної освіти, логопедії, психологі, соціальної педагогіки і соціальної роботи.

        6 жовтня було підбито підсумки конференції, відзначено кращі доповіді студентів. За результатами участі в науковому заході кращі доповіді студентів будуть опубліковані в черговому випуску «Збірника наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».