12.12.2019

НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

Типова посадова інструкція заступника декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти

Типова посадова інструкція заступника декана з виховної та профорієнтаційної роботи

Типова посадова інструкція заступника декана з міжнародних зв’язків

Типова посадова інструкція старшого диспетчера

Типова посадова інструкція декана факультету

Положення про деканат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про студентське самоврядування на факультеті

Положення про проведення практик на факультеті

Положення про користування гуртожитком К-ПНУ

Положення про інклюзивне навчання в К-ПНУ

Положення про куратора  академічної групи студентів К-ПНУ 

Положення про факультет  К-ПНУ

Положення про вчену раду факультету К-ПНУ 

Положення про раду з науково-методичної роботи і забезпечення якості вищої освіти факультету

Інструкція № ІІ-1 Вступний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти

Інструкція III-2 Первинний інструктаж з працівниками та студентами університету з пожежної безпеки

Інструкція №95 З безпеки життєдіяльності в зимовий період

Інструкція № ІІ-41 “Дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій та терористичних актів”