14.06.2019

ВСТУПНИКУ

Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології заснований у 1992 році. За період свого функціонування на факультеті було підготовлено понад 4500 фахівців. На ньому здійснюється підготовка фахівців за освітніми ступенями “бакалавр” та “магістр” за спеціальностями “Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія”, “Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія”, “Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія”, “Соціальна робота”, “Соціальне забезпечення”, “Психологія”, “Практична Психологія”.

З 1996 року відкрито магістратуру за спеціальностями: “Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка”, “Спеціальна освіта. Логопедія”, а з 1998 року – “Психологія”.

З 1996 року на факультету діє прийом до аспірантури зі спеціальності 13.00.03 – «Спеціальна педагогіка», а з 2001 року – 19.00.01 – “Загальна психологія, історія психології”.

З 2002 року проводиться підготовка фахівців за напрямом “Психологія”. Тоді ж була розпочата підготовка фахівців цього профілю за спеціалізаціями “Практична психологія” та “Психологія праці та управління”, а з 2006 року – за спеціалізацією “Клінічна психологія”.

На факультеті пройшли перекваліфікацію та отримали другу вищу освіту зі спеціальностей “Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка”, “Спеціальна освіта. Логопедія”, “Соціальна педагогіка”, “Психологія” понад 2500 осіб. Отримати другу вищу освіту можна за спеціальностями і спеціалізаціями: “Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія”, “Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія”, “Спеціальна освіта. Сурдопедагогіка. Спеціальна психологія”, “Соціальна педагогіка. Соціальний менеджмент”, “Психологія”.

 На сьогоднішній день підготовку фахівців забезпечують 6 кафедр, на яких працюють 60 викладачів. Загалом навчальний процес на факультеті здійснюють викладачі 15 кафедр університету. Понад 90% викладачів, які на них працюють – кандидати і доктори наук.

На факультеті успішно працює студентське самоврядування, завдяки якому студенти можуть реалізувати свій творчий потенціал у таких гуртках: хореографічний, театральний, КВК, спортивно-оздоровчий, вокальний, видавництво студентської газети «Промінь».

Умови вступної кампанії

На факультеті існує денна та заочна форми навчання. Навчання здійснюється на основі державного замовлення, а також за кошти юридичних та фізичних осіб.

В університеті функціонує підготовче відділення, яке здійснює набір слухачів для підготовки до незалежного зовнішнього оцінювання знань і вступу до університету. При відділенні діють такі курси:

  • річні підготовчі курси для учнів 11-х класів та випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (навчання під час шкільних канікул);
  • підготовчі курси вихідного дня (навчання щосуботи по 6 академічних годин).

Вступники подають такі документи:

  • заяву;
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
  • документи, що дають право на пільги.