01.11.2021

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЛОГОПЕДІЇ

Керівник: кандидат психологічних наук, доцент Гаврилов О.В.

Склад наукової школи:

Учасники навчально-наукової лабораторії: В.Е. Левицький, Н.С. Гаврилова, О.П. Мілевська, О.Б. Бєлова, О.В. Константинів, О.М. Ткач, Л.І. Лісова, Ю.В. Галецька, А.В. Сімко, О.П. Глоба, А.І. Куриця, Л.М. Акменс, Б.С. Миронюк, О.М. Дан, Х.Є. Заяць, В.О. Мазур, К.С. Хребетко

Напрями наукових досліджень учасників школи:

 • Використання інноваційних технології в організації навчально-виховної, корекційно-розвивальної і реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями мовлення та інтелекту в сучасних умовах освіти.
 • Дослідження актуальних проблем логопедичної роботи в сучасному освітньому середовищі.
 • Дослідження питань системи підготовки конкурентоздатних фахівців за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Основні досягнення

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук / доктора філософії:

 1. Утьосова О.І. «Особливості формування елементарних математичних уявлень у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Гарилов О.В.

Монографії (одноосібні та участь у колективних монографіях):

 1. Галецька Ю.В. Формування соціально-побутових навичок у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення: монографія. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006». 2019. 240 с.
 2. Константинів  О.В. Професійно-трудове навчання учнів з порушенням інтелекту: монографія. Кам’янець-Подільський: ПП «Аксіома». 2019. 190 с.
 3. Куриця А.І. Лідерські якості студента-логопеда крізь призму відповідальності: монографія. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006. 2019. 180 с.
 4. Ткач О.М. Логопедія: формування семантичних полів слів у дітей з системними порушеннями мовлення: монографія. Кам’янець-Подільський: ПП «Аксіома». 2019. 240с.
 5. Гаврилов О.В., Гаврилова Н.С. Система навчання, виховання та реабілітації дітей з порушеннями розумового розвитку в Україні. Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти: монографія / за ред. Л.Б.Платаш. Чернівці: Технодрук. 2020. С.76-98.
 6. Сімко А., Примачок Л., Чала Ю. Соціально-психологічні проблеми психології становлення особистості майбутнього фахівця // Професійне становлення майбутніх фізичних реабілітологів у аспекті набуття ними професійно значущого досвіду:колективна монографія / за ред. Е. Івашкевича, Л. Онуфрієвої.  Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута». 2020. С.265-347. ISBN 978-617-7626-96-0.

 Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Куриця А.І. Психологічні особливості формування відповідального лідерства у процесі підготовки майбутніх фахівців спецільності 016 Спеціальна освіта Кам’янець-Подільський: Медобори-2006. 2019. 120 с.
 2. Мілевська О.П Логогімнастика: методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006. 2019. 52 с.
 3. Бєлова О.Б. Пропедевтика мовленнєвих порушень: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006. 2020. 71 с.
 4. Бєлова О.Б. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Пропедевтика мовленнєвих порушень»: методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006. 2020. 42 с.
 5. Бєлова О.Б. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Пропедевтика мовленнєвих порушень». Кам’янець-Подільський : Медобори-2006. 2020. 57 с.

Збірники наукових праць:

 1. Актуальні проблеми корекційної освіти (педагогічні науки). Вип.16. Т.1. / за ред. М.К. Шеремет. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2020. 314 с. (Категорія Б, Index Copernicus)
 2. Актуальні проблеми корекційної освіти (педагогічні науки). Вип.16. Т.2. / за ред. М.К. Шеремет. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2020. 330с. (Категорія Б, Index Copernicus)
 3. Актуальні проблеми корекційної освіти (педагогічні науки). Вип.17. / за ред. М.К. Шеремет. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. 264с. (Категорія Б, Index Copernicus)
 4. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія / за ред. Н.С. Гаврилової. Вип.10. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006. 2019. 196 с.
 5. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія / за ред. Н.С. Гаврилової. Вип.11. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006. 2020. 100 с.
 6. Збірник наукових праць студентів і магістрантів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології / за ред. Н.С. Гаврилової. Вип.12. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006. 2019. 372 с.
 7. Збірник наукових праць студентів і магістрантів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології / за ред. Н.С. Гаврилової. Вип.13. Ч.1. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006. 2020. 292 с.
 8. Збірник наукових праць студентів і магістрантів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології / за ред. Н.С. Гаврилової. Вип.13. Ч.2. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006. 2020. 290 с.
 9. Збірник наукових праць студентів і магістрантів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології / за ред. Н.С. Гаврилової. Вип.13. Ч.1. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. 247 с.

Проєкти

Члени лабораторії приймають участь у таких проектах:

«Комплексна реабілітація учнів з порушеннями зору в умовах динамічного оздоровчо-реабілітаційного класу» на базі Кам’янець-Подільської спеціальної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради на 2019-2024 рр.

«Формування соціальних компетентностей учнів з особливими освітніми потребами, які перебувають на індивідуальній формі навчання» на базі Кам’янець-Подільської спеціальної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради на 2019-2025 рр.

«САМ-Україна». Проект академічної мобільності студентів спеціальності 016.01 Спеціальна освіта. Логопедія Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка і Київського університету імені Бориса Грінченка, який проводиться під егідою Британської Ради.

Учасники лабораторії є членами редколегії спільного Міжнародного журналу  International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies (Гаврилов О.В., Мілевська О.П., Лісова Л.І., Левицький В.Е., Константинів О.В.).

Члени лабораторії приймають активну участь у проведенні традиційної Міжнародної науково-практичної конференції «Спеціальна та інклюзивна освіта: проблеми та перспективи», Всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів, проведених в університеті та за його межами.

 

Перспективи розвитку лабораторії.

Проведення на базі Лабораторії науково-практичних досліджень з логопедії з метою вивчення ефективності використання інноваційних методик, технік і технологій логопедичної корекції дітей різних вікових груп, різної етіології і патогенезу. Удосконалення прикладної підготовки студентів спеціальності 016.01 Спеціальна освіта. Логопедія з використання сучасних тенденцій організації навчально-виховної і корекційно-розвивальної роботи з дітьми з порушеннями мовлення. Розширення співпраці зі стейкголдерами, консультування закладів освіти різних рівнів для надання необхідних науково-практичних рекомендацій роботи з дітьми з порушеннями мовлення.

 

Наявність положення

Лабораторія діє на підставі Положення про навчально-наукову лабораторію прикладних досліджень в логопедії кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, введеного в дію наказом ректора від 01.11.2019 року за №109-ОД. http://logo.kpnu.edu.ua/.

Навчально-наукова лабораторія працює на базі кафедрі логопедії та спеціальних методик.

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ


Керівник: кандидат психологічних наук, доцент Ольга Савицька

Склад лабораторії

Учасники лабораторії, які здобули науковий ступінь доктора, кандидата наук: О.В.Савицька, Т.В.Дуткевич, Н.П.Панчук,  А.І.Куриця, О.М.Чайковська, О.В.Толков, Г.П.Татаурова-Осика, В.М.Федорчук.

Напрями наукових досліджень учасників лабораторії:

 • Наукові теоретичні та прикладні дослідження проблем педагогіки психології вищої школи.
 • Організація та проведення науково-практичних семінарів, конференцій з проблем психології вищої школи.
 • Сприяння впровадженню результатів наукових досліджень та розробок в освітню практику, створення та апробація нових технологій навчання у виші, підготовка підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, методичних розробок та рекомендацій для вищої школи в галузі психолого-педагогічного забезпечення.
 • Психологічне та професійне консультування учасників освітнього процесу з питань професійного та особистісного самовизначення, соціально-психологічної та професійної адаптації, нормалізації ділового спілкування та міжособистісних відносин, розвитку інтелектуальних та творчих здібностей тощо.
 • Підготовка науково обґрунтованих рекомендацій та пропозицій за результатами теоретико-експериментальних досліджень, спрямованих на підвищення якості підготовки фахівців, ефективності професійної діяльності науково-педагогічних працівників.
 • Проведення опитування студентів та науково-педагогічних працівників з психолого-педагогічних проблем організації освітнього процесу у закладів вищої освіти, професійної та навчальної діяльності.
 • Відвідування та обговорення лекційних, практичних та семінарських занять, узагальнення передового педагогічного досвіду науково-педагогічних працівників та його популяризація.
 • Розробка і реалізація програм професійного відбору студентів, схильних до педагогічної діяльності; планування і розробка розвивальних, корекційних та навчально-виховних програм з врахування індивідуальних особливостей здобувачів вищої освіти.
 • Проведення психологічних тренінгів, лекцій просвітницького характеру; круглих столів з теоретико-методологічних та прикладних проблем організації освітнього процесу в Університеті для викладачів та здобувачів вищої освіти.

Основні досягнення

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидати наук:

 1. Куриця А.І. Відповідальність як чинник розвитку лідерських якостей студента.  Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Яблонська Т.М.
 2. Чайковська О.М. Психологічні особливості корекції конфліктності у молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки.

Монографії (одноосібні та участь у колективних монографіях):

 1. Дуткевич Т.В. Конфліктологічна компетентність як чинник професіоналізації менеджера освіти. Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічніта прикладні аспекти : монографія / редкол. : В.О.Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Я.С. Фруктова. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. С.816-836.
 2. Карамушка О.М., Толков О.С. Формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін: монографія. Київ – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. 254 с.

Навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Дуткевич Т.В. Загальна психологія: теоретичний курс: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2015. 432 с.
 2. Дуткевич Т.В., Толков О.С. Техніка управлінської діяльності у закладі освіти: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2019. 200 с.
 3. Програма та методичні рекомендації до педагогічної (асистентської) практики: навчально-методичний посібник / авт.-уклад. : Л. Б. Попова, Т. В. Дуткевич, Н. В. Бахмат ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2014. 64 с.
 4. Дуткевич Т.В. Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога (Теоретичний курс) : навчальний посібник. Київ : КНТ, 2017. 265 с.
 5. Дуткевич Т.В., Панчук Н.П. Психологія вищої школи (курс лекцій): навчальний посібник.. 3-є видання, доповнене. Кам’янець-Подільський: Друк-Сервіс, 2013. 224 с.
 6. Панчук Н.П. Психологічна діагностика професійної придатності фахівця: методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2019. 130 с.
 7. Панчук Н.П. Психологія вищої школи. Практикум: навчально-методичний посібник. 3-є видання. Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2012. 100с.
 8. Панчук Н.П. Основи психолого-педагогічної діагностики (Конспект лекцій): навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2016. 56 с.
 9. Панчук Н.П. Становлення ціннісної сфери майбутнього педагога: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ. Кам’янець-Подільський, 2016. 124с.
 10. Савицька О.В. Педагогічна практика: програма і методичні поради для студентів факультету іноземної філології: навчально-методичний посібник / за заг. ред. Т.П.Білоусової, Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс, 2016. С.94-151.
 11. Татаурова-Осика Г.П. Теорія і практика професійного розвитку майбутніх педагогів: методичний посібник; ІПООД НАПУУ Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2012. 128 с.
 12. Толков О.С. Методики діагностики психологічних особливостей інноваційних змін в освітніх організаціях: навчальний практикум для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. К.: ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, 2015. 32 с. (в співавторстві).
 13. Федорчук В.М. Прийоми і техніки психологічної допомоги: теорія і практика: семінар-практикум для практичних психологів. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. 44 с.
 14. Федорчук В.М. Тренінг особистісного зростання: навчальний посібник.  К.: «Центр учбової літератури», 2014. 250 с.
 15. Федорчук В.М. Як стати психологом для себе. Кам’янець – Подільський: Виданець ПП Зволейко Д.Г., 2015. 252 с.

Збірники наукових праць:

 1. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2012. Вип 4.212с.
 2. Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2013. 210 с.
 3. Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 червня 2014 р. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. 200 с.
 4. Вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2015. Вип.7. 208 с.
 5. Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця в освітньому просторі вишу: проблеми та перспективи: збірник матеріалів регіонального науково-практичного семінару, 25 вересня 2015 р. Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2015. 84 с.
 6. Психологічне забезпечення інноваційних технологій підготовки фахівців у освітньо-професійному просторі вишу: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару, 19 травня 2017 р. Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2017. 68 с.
 7. Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 грудня 2019 р. Кам’янець-Подільський:Аксіома, 2020. 148 с.
 8. Практична психологія: сучасні реалії та перспективи: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 15 квітня 2021 р. Кам’янець-Подільський: КНТ, 2021. 120 с.

Проєкти:

Навчально-наукова лабораторія з проєктом: «Науково-методичний супровід компетентнісної освіти у контексті розвитку цілісного освітнього простору вишу» взяла участь у конкурсі наукових проектів Міністерства освіти і науки України.

Навчально-науковою лабораторією здійснювалася науково-дослідна робота з розробки теми «Психологічне забезпечення інноваційних процесів у вищій освіті» (Реєстраційний номер 01/3U004353). Термін виконання травень 2013 р. – травень 2018 р. За результатами науково-дослідної роботи розроблено технологію психологічного супроводу інноваційної діяльності викладачів ЗВО та професійного становлення особистості студента на кожному етапі професійної підготовки у ЗВО.

Перспективи розвитку лабораторії

Продовження НДР «Психологічне забезпечення інноваційних процесів у вищій освіті» (Державний реєстраційний номер 0120U101142) Термін виконання лютий 2020 – грудень 2024.

Залучення студентів до виконання наукового проєкту

Положення про лабораторію за покликання:

https://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/2551_200908115136_001-1-1.pdf

Лабораторія створена наказом ректора про реорганізацію факультету психології у листопаді 2011 року як структурна ланка кафедри психології освіти і управління навчальним закладом (сьогодні кафедри психології освіти).             

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ НАВЧАННЯ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ТА ІНСТИТУТУ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ                     Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ

Керівник: доктор психологічних наук, профессор Ліана Онуфрієва

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ЛАБОРАТОРІЮ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

                                      НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ                                        СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Керівник: кандидат економічних наук, доцент Олена Данилюк

Склад лабораторії

Учасники лабораторії, які здобули науковий ступінь доктора, кандидата наук: Т.Л.Опалюк, Н.С.Гевчук, Н.М.Дідик, Ж.В.Мельник, Л.П.Мельник, Ю.В.Сербалюк,  О.М.Опалюк.

Студенти: А.Власова А, В.Зіневич, Є.Остафійчук

Напрями наукових досліджень учасників лабораторії:

Особливості впровадження сучасних технологій діяльності в роботі фахівців соціальної сфери

Монографії (одноосібні та участь у колективних монографіях):

 1. Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes / eds.: M. Gawron-Łapuszek, Y Suchukova; Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology. Katowice, 2021, 1239 p.
 2. Opaliuk T.L. Formation of social worker readiness for interaction, social partnership in the system of his professional training. Managementofthe XXI century: Globalization challenges. Issue 3: collective monograp] / inedition I. Markina. Prague. Nemoross.r.o.   CzechRepublic.  287 p. P. 389-394.
 3. ZhannaMelnyk, YanaRaievska Professional formation of future social specialists: practical aspect. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. 3rd ed. Riga, Latvia : «BaltijaPublishing», 2020. 272 p.Р.159-179.

Навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Опалюк Т.Л. Сучасні стратегії надання соціальних послуг: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В. 2020. 118 с.
 2. Опалюк Т.Л. Основи професійної майстерності в соціальній сфері: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В. 2021. 206 с.

 Збірники наукових праць:

 1. Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 28 квітня 2021 р. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. 131с.

Проєкти:

Члени лабораторії беруть участь у конкурсі спільних українсько-словацьких науково-дослідних проєктів для реалізації у 2022 – 2023 рр.

Проєкт «Аналіз ефективності системи підготовки  майбутніх фахівців соціальної роботи до використання методів ресоціалізації».У рамках роботи над проєктом передбачається дослідження ефективності професійного становлення соціального працівника щодо забезпечення його готовності до реалізації функцій соціальної профілактики та ресоціалізації.

 Перспективи розвитку

Продовження роботи над колективною науковою темою та індивідуальними науковими проектами учасників з публікацією результатів досліджень.

Аналіз пріоритетних напрямків вітчизняних та міжнародних наукових досліджень у галузі соціальної педагогіки та соціальної роботи та використання для удосконалення освітньої діяльності, професійного саморозвитку.

 Активізація процесу впровадження результатів наукових досліджень учасників в навчальний, навчально-методичний, виховний процес та у практичну діяльність для підвищення рівня їх ефективності, орієнтованості на інноваційні освітні стандарти.

 Посилення роботи з підготовки науково-методичної літератури (монографії, підручники, навчально-методичні посібники, методичних рекомендацій). Активізація роботи з публікації результатів наукових досліджень, особливо у виданнях, що індексуються у  наукометричних базах даних Scopus та Web оf Science.

 Продовження практики проведення наукових конференцій, науково-методичних семінарів.

Положення про лабораторію

Положення про науково-дослідну лабораторію актуальних проблем соціально-педагогічної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка затверджене вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 26.02.2020 р., протокол № 2. Введено в дію наказом в.о. ректора від 28.02.2020 р. № 29-02.

https://drive.google.com/file/d/1qy2tXMSNeZqYz9Sg1z0DVgni2yHu3iHY/view

 Лабораторія створена наказом в.о. ректора № 29-02 від 28.02.2020 р. Працює на базі кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.