14.06.2019

УЧАСТЬ РОБОТОДАВЦІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

На факультеті спеціальної освіти, психології і соціальної роботи роботодавці залучаються кафедрами до освітнього процесу.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (завідувач доктор психологічних наук, доцент С.А. Михальська) під час обговорення освітньо-професійних програм постійно запрошує стейкхолдерів. На запит роботодавців викладачі кафедри проводять курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Роботодавці беруть участь у конференціях та семінарах, які організовує кафедра. Зокрема, у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальної та інклюзивної освіти» (9 листопада 2021 року) взяли участь більше 50 педагогів-практиків, директорів ІРЦ, НРЦ та спеціальних шкіл. На запит спеціалізованого журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу» викладачі кафедри готують та публікують науково-методичні матеріали. На запит роботодавців здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти виконують дипломні роботи магістрів. Результати досліджень, описані у дипломних роботах магістрів, у подальшому використовуються у практиці роботи закладів освіти, а роботодавці часто виступають рецензентами дипломних робіт. Роботодавці запрошуються для проведення гостьових лекцій із  здобувачам вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Зокрема, 22 лютого 2022 року запрошеним лектором була заступник директора, вчитель-дефектолог НВК №3 І.А. Шаповалова, яка висвітлила практичні аспекти реалізації співпраці з батьками учнів з ООП в інклюзивному закладі. Кафедра активно співпрацює з стейкхолдерами під час організації та проходження здобувачами освіти усіх рівнів навчальних та виробничих педагогічних практик.

Кафедрою логопедії та спеціальних методик (завідувач кандидат психологічних наук, доцент О.В. Гаврилов) до навчального процесу залучено (за сумісництвом) роботодавців Л.М. Руденко, доктора педагогічних наук, професора кафедри спеціальної психології та медицини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ)  та Н.В. Рибак, що має досвід роботи асистента вчителя інклюзивного класу НВК №16 (м. Кам’янець-Подільський); вчителя-логопеда, дефектолога медико-педагогічного центру «Світава Галицька» (м. Львів); приватну практику в логопедичному кабінеті  (м. Кам’янець-Подільський). Л.М. Руденко є головою екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти у 2021 та 2022 рр. Кафедра запрошує роботодавців (директорів Івано-Франківського НРЦ, Заліщицького обласного багатопрофільного НРЦ,  ДЗВО «Університету менеджменту освіти», Дніпровського національного університету ім. О. Гончара; Клішковецького ІРЦ, Клішковецького ОТГ; ЗДО №30 «Сонечко» та ЗДО №15 «Джерельце» м. Кам’янця-Подільського; КЗ «Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти») до участі в розробці, моніторингу, перегляді та рецензуванні освітніх програм 016.01 Логопедія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти відповідно до нового стандарту 016 Спеціальна освіта.

Кафедра загальної та практичної психології (завідувач доктор психологічних наук, професор Л. А. Онуфрієва) співпрацює з комунальними установами Дунаєвецької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кам’янець-Подільської міської ради, управлінням освіти і науки  Кам’янець-Подільської міської ради, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Кам’янець-Подільським приватним навчально-виховним комплексом «Антей», Кам’янець-Подільським коледжем культури та мистецтв, Кам’янець-Подільським ліцеєм I-III ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради, Кам’янець-Подільським міським центром зайнятості. Стейкхолдери залучені до читання бінарних лекцій з викладачами кафедри, зокрема, з дисципліни «Психологічна служба» доцентом, кандидатом психологічних наук, Н.Є. Гоцуляк та фахівцем Кам’янець-Подільського районного відділу філіі Державної установи «Центр Пробації» у Хмельницькій області К.О. Романовською; соціальним працівником 1 категорії Відділення соціально-психологічної допомоги вдома ТЦСО (НСП) «Турбота») Т.Ю. Брославець; провідним спеціалістом Кам’янець-Подільського міського Центру  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді В.А. Поліщуком; з дисципліни «Геронтопсихологія» старшим викладачем, кандидатом психологічних наук Р.Т. Сімко та соціальним працівником 1 категорії Відділення соціально-психологічної допомоги вдома ТЦСО (НСП) «Турбота») Т.Ю. Брославець

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (завідувач доктор педагогічних наук, доцент Опалюк Тетяна Леонідівна) залучає до Ради стейкхолдерів для освітньо-професійної програми «Соціальна допомога» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота (склад Ради затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи від 29.12.2020, протокол № 8) Т.О. Любінецьку, в.о. начальника управління Департаменту соціального захисту населення Виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області; Р.М. Семірякова, лейтенанта поліції, інспектора ювенальної превенції Кам’янець-Подільського відділу поліції; В.А. Поліщук, провідного спеціаліста, Кам’янець-Подільського міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Т. В. Слободянюк, фахівця з соціальної роботи Лопушненської об’єднаної територіальної громади с. Лопушне, Кременецького р-н, Тернопільської області. До Ради стейкхолдерів для освітньо-професійної програми «Соціальна допомога» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота входять: Е.В. Ковтун, директор Кам’янець-Подільського міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Хмельницької обл., Л. Е. Бевз, начальник Служби у справах дітей Виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради; В.В. Вінннічук, начальник відділу активної підтримки безробітних Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості; Л.М. Пермякова, завідувач відділенням денного перебування Кам’янець-подільського територіального Центру Соціального обслуговування (надання соціальних послуг) “Турбота”; Г.Д. Желізник, директор Довжоцького будиноку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів.

29 січня 2021 року у Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відбулося обговорення зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Соціальна допомога». Л.Е. Бевз, начальник служби у справах дітей, також прийняла участь в обговоренні освітньо-професійної програми «Соціальна допомога». На базі Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді діє «Школа волонтерів», учасниками якої є студенти спеціальності «Соціальне забезпечення галузі знань. Соціальна робота». 24 вересня 2022 р. відбулося бінарне заняття у здобувачів освіти другого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 232 Соціальне забезпечення з навчальної дисципліни “Державна політика соціального захисту” на тему “Модернізація системи соціального захисту”. (викладач: кандидат історичних наук, доцент Ю.В. Сербалюк). В обговоренні актуальної проблеми модернізації системи соціального захисту участь взяв роботодавець за ОПП Соціальна допомога В.В. Віннічук. Стейкхолдери Т.О. Любінецька, В. А. Поліщук, Е. В. Ковтун, Л.Е. Бевз, В.В. Вінннічук є керівниками виробничих практик здобувачів вищої освіти від баз практик.

       Кафедра психології освіти (завідувач кандидат психологічних наук, професор Т.В. Дуткевич) співпрацює з роботодавцем Н.В. Черняк, практичним психологом НВК №13 (м. Кам’янець-Подільський). Н.В. Чепурняк є членом ради стейкхолдерів, систематично бере участь в обговоренні ОПП «Практична психологія»; а також виступає керівником навчальної і виробничої практик студентів цієї  ОПП.

Кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи (завідувач кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Опалюк) 23 жовтня 2021 р. проводила науково-практичний семінар  «Особливості професійного емоційного вигорання корекційного педагога», в якому взяли участь роботодавці Е.В. Ковтун, директор Кам’янець-Подільського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Є.І. Ченківська, директор Клішковецького інклюзивно-ресурсного центру Клішковецької ОТГ; Б.А. Микитенко,  вчитель-дефектолог Шепетівського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю

На факультеті спеціальної освіти, психології та соціальної роботи роботодавці активно залучаються до освітнього процесу. Кафедри факультету і надалі будуть продовжувати співпрацю з роботодавцями, враховуючи реальні умови сьогодення.