14.06.2019

Адміністрація

Керівництво факультету

Декан факультету спеціальної освіти, психології та соціальної роботи 

Співак Віталій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент

Заступник декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти –

Дідик Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент

Заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу

Докучина Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи

Панчук Наталія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент

 

Навчальний процес забезпечують

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

в.о.завідувача кафедри – Михальська Світлана Анатоліївна, доктор психологічних наук, доцент

Кафедра логопедії та спеціальних методик

завідувач кафедри –  Гаврилов Олексій Вікторович, кандидат психологічних наук, доцент.

Кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи

завідувач кафедри – Опалюк Олег Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

завідувач кафедри – Опалюк Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор

Кафедра загальної та практичної психології

завідувач кафедри – Онуфрієва Ліана Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор

Кафедра психології освіти

завідувач кафедри – Дуткевич Тетяна Вікторівна, кандидат психологічних наук, професор.