14.06.2019

Адміністрація

Керівництво факультету

Декан факультету спеціальної освіти, психології та соціальної роботи 

Опалюк Тетяна Леонідівна, професор,  доктор педагогічних наук

Заступник декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти –

Панчук Наталія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент

Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків –

Докучина Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Навчальний процес забезпечують

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

завідувач кафедри – Михальська Світлана Анатоліївна, доктор психологічних наук, доцент

Кафедра логопедії та спеціальних методик

завідувач кафедри –  Гаврилов Олексій Вікторович, кандидат психологічних наук, доцент.

Кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи

завідувач кафедри – Опалюк Олег Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра соціальної роботи 

завідувач кафедри – Гевчук Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра загальної та практичної психології

завідувач кафедри – Онуфрієва Ліана Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор

Кафедра психології освіти

завідувач кафедри – Дуткевич Тетяна Вікторівна, кандидат психологічних наук, професор.