14.06.2019

Розклад дзвінків

 

1 пара 8.45 – 9.30
9.35 – 10.20
2 пара 10.35 – 11.20
11.25 – 12.10
3 пара 12.30 – 13.15
13.20 – 14.05
4 пара 14.20 – 15.05
15.10 – 15.55
5 пара 16.05 – 17.25
6 пара 17.35 – 18.55
Затверджую

Перший проректор _________Гнатюк В.О.

Розклад
екзаменів лытньої екзаменаційної сесії
факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
на ІІ семестр 2018-2019 навчального року
(денна форма навчання)
№ з/п Назва навчальної дисципліни Шифр академічної групи студентів Дата проведення екзамену Прізвище, ініціали екзаменатора
Освітній ступінь «бакалавр»
галузь знань 23 Соціальна робота
спеціальності 231 Соціальна робота
за освітньою програмою Соціальна робота
І курс
1 Історія соціальної роботи та соціальної допомоги.   Sr1–B18 18.06 Сербалюк Ю.В.
2 Правові засади соціальної роботи та системи соціального захисту.   Sr1–B18 21.06. Сербалюк Ю.В.
3 Психологічні основи соціальної роботи.   Sr1–B18 25.06. Мельник Ж.В.
ІІ курс
1 Тренінг професійної стресостійкості. Sr1–B17 10.06. Мельник Л.П.
2 Іноземна мова. Sr1–B17 14.06. Уманець А.В.
Городиська О.О.
3 Прикладні методики в соціальній роботі. Sr1–B17 18.06. Опалюк О.М.
4 Практична психологія в соціальній роботі. Sr1–B17 21.06. Мельник Ж.В.
5 Основи корекційної педагогіки. Sr1–B17 25.06. Докучина Т.О.
ІІІ курс
1 Арттерапевтичні методики в соціальній роботі. Sr1–B16 10.06. Опалюк О.М.
2 Менеджмент соціальної роботи. Sr1–B16 14.06. Данилюк О.І.
3 Консультування в соціальній сфері. Sr1–B16 19.06. Співак В.І.
4 Соціальна робота в закладах освіти. Sr1–B16 24.06. Дідик Н.М.
галузь знань 0101 Педагогічна освіта
за напрямом 6.010106 Соціальна педагогіка
спеціалізація Соціально-психологічна реабілітація
ІV курс
1 Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування. Sp1–B15 04.06. Сербалюк Ю.В.
2 Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля. Sp1–B15 07.06. Опалюк О.М.
3 Спеціалізовані служби в соціальній сфері. Sp1–B15 11.06. Опалюк О.М.
4 Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями. Sp1–B15 14.06. Дідик Н.М.
Освітній ступінь «бакалавр»
галузь знань 23 Соціальна робота
спеціальності 232 Соціальне забезпечення
за освітньою програмою Соціальна допомога
І курс
1 Історія соціальної роботи та соціальної допомоги. Sz1–B18 18.06. Сербалюк Ю.В.
2 Правові засади соціальної роботи та системи соціального захисту. Sz1–B18 21.06. Сербалюк Ю.В.
3 Психологічні основи соціальної роботи. Sz1–B18 25.06. Мельник Ж.В.
ІІ курс
1 Практична психологія в соціальній роботі. Sz1–B17 10.06. Мельник Ж.В.
2 Іноземна мова. Sz1–B17 14.06. Уманець А.В.
Городиська О.О.
3 Теорія і практика зв’язків з громадськістю. Sz1–B17 18.06. Гевчук Н.С.
4 Соціальний аудит. Sz1–B17 21.06. Данилюк О.І.
5 Фінансове забезпечення соціальної допомоги. Sz1–B17 25.06. Данилюк О.І.
ІІІ курс
1 Маркетинг соціального забезпечення різних груп населення. Sz1–B16 11.06. Мельник Л.П.
2 Менеджмент соціальної роботи. Sz1–B16 14.06. Данилюк О.І.
3 Методи нарахування соціальних виплат. Sz1–B16 19.06. Данилюк О.І.
4 Технології соціальної реклами. Sz1–B16 24.06. Мельник Ж.В.
галузь знань 1301
Соціальне забезпечення
за напрямом 6.130101 Соціальна допомога
ІV курс
1 Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування. Sd1–B15 04.06. Сербалюк Ю.В.
2 Соціальна допомога з різними групами клієнтів. Sd1–B15 07.06. Мельник Л.П.
3 Соціальний аудит та інспектування. Sd1–B15 11.06. Данилюк О.І.
Освітній ступінь «магістр»
галузь знань 23 Соціальна робота
спеціальності 232 Соціальне забезпечення
за освітньою програмою Соціальна допомога
І курс
1 Актуальні проблеми в системі надання соціальної допомоги. Sz1–M18 24.06. Мельник Л.П.
2 Інноваційні технології в соціальній допомозі. Sz1–M18 27.06. Опалюк О.М.
Освітній ступінь «бакалавр»
галузь знань 01 Освіта
спеціальності 016 Спеціальна освіта
за освітньою програмою Логопедія. Спеціальна психологія
І курс
1 Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія. KorL1–B18 10.06. Бєлова О.Б.
2 Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення. KorL1–B18 14.06. Константинів О.В.
3 Методика формування початкових математичних уявлень у дітей з тяжкими порушеннями мовлення. KorL1–B18 19.06. Лісова Л.І.
4 Основи невро- та патопсихології. KorL1–B18 24.06. Грубляк В.В.
ІІ курс
1 Іноземна мова. Korl1–B17 11.06. Уманець А.В.
Городиська О.О.
2 Логопедія. Korl1–B17 14.06. Мілевська О.П.
3 Ортопсихологія. Korl1–B17 19.06. Михальська С.А.
4 Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення. Korl1–B17 26.06. Сімко А.В.
ІІІ курс
1 Спецметодика математики з основами математики. Korl1–B16 11.06. Гаврилов О.В.
2 Логопедія. Korl1–B16 18.06. Гаврилова Н.С.
3 Спеціальна теорія і методика виховання. Korl1–B16 21.06. Вержиховська О.М.
4 Спецметодика розвитку мовлення. Korl1–B16 25.06. Бєлова О.Б.
 галузі знань 0101 Педагогічна освіта
за напрямом 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія
ІV курс
1 Ігри в логопедичній роботі. Korl1–B15 04.06. Бугера Ю.Ю.
2 Логопедія. Korl1–B15 07.06. Мілевська О.П.
3 Основи психоконсультування та психотерапії. Korl1–B15 10.06. Матвеєва М.П.
4 Спецметодика розвитку мовлення. Korl1–B15 14.06. Ткач О.М.
Освітній ступінь «магістр»
галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
спеціальності 016 Спеціальна освіта
за освітньою програмою Логопедія. Спеціальна психологія
І курс
1 Методика логопедичної роботи з дітьми з комбінованими порушеннями. KorL1–M18 18.06. Мілевська О.П.
2 Методика викладання логопедії та спеціальної психології у вищій школі. KorL1–M18 21.06. Левицький В.Е.
3 Логопедія. KorL1–M18 24.06. Гаврилова Н.С.
4 Інноваційні технології в логопедії. KorL1–M18 27.06. Галецька Ю.В.
Освітній ступінь «бакалавр»
галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
спеціальності 016 Спеціальна освіта
за освітньою програмою Олігофренопедагогіка. Логопедія
І курс
1 Клініка інтелектуальних порушень. KorO1–B18 10.06. Михальський А.В.
2 Історія корекційної психопедагогіки. KorO1–B18 14.06. Дмітрієва О.І.
3 Науково-теоретичні основи логопедії. KorO1–B18 18.06. Лісова Л.І.
4 Основи невро- та психопатології. KorO1–B18 21.06. Грубляк В.В.
5 Професійна діяльність та особистість корекційного педагога. KorO1–B18 25.06. Матвеєва М.П.
галузь знань 01 Освіта
спеціальності 016 Спеціальна освіта
за освітньою програмою Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія
ІІ курс
1 Корекційна психопедагогіка. KorO1–B17 10.06. Миронова С.П.
2 Іноземна мова. KorO1–B17 14.06. Уманець А.В.
Городиська О.О.
3 Спеціальна методика виховної роботи. KorO1–B17 18.06. Вержиховська О.М.
4 Ортопсихологія. KorO1–B17 21.06. Михальська С.А.
5 Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спеціальні заклади. KorO1–B17 24.06. Матвеєва М.П.
галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
спеціальності 016 Спеціальна освіта
за освітньою програмою Олігофренопедагогіка. Логопедія
ІІІ курс
1 Спецметодика математики. KorO1–B16 18.06. Гаврилов О.В.
2 Логопедія з практикумом. KorO1–B16 24.06. Ткач О.М.
3 Педагогіка інклюзивної освіти. KorO1–B16 27.06. Чопік О.В.
галузь знань 0101 Педагогічна освіта
за напрямом 6.010105 Корекційна освіта.
Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія
ІV курс
1 Діловодство корекційного педагога. KorO1–B15 03.06. Дмітрієва О.І.
2 Інклюзивне навчання в системі спеціальної освіти. KorO1–B15 07.06. Дмітрієва О.І.
3 Основи психоконсультування та психотерапії. KorO1–B15 10.06. Матвеєва М.П.
4 Сімейне виховання дітей з ОПФР. KorO1–B15 14.06. Матвеєва М.П.
Освітній ступінь «магістр»
галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
спеціальності 016 Спеціальна освіта
за освітньою програмою Олігофренопедагогіка. ЛогопедіяІ курс
1 Навчання та виховання дітей з розладами спектру аутизму. KorO1–M18 24.06. Чопік О.В.
2 Рання корекційна допомога дітям з особливими освітніми потребами. KorO1–M18 27.06. Матвеєва М.П.
Освітній ступінь «бакалавр»
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
спеціальності 053 Психологія
за освітньою програмою Психологія
І курс
1 Загальна психологія. Ps1–B18 24.06. Славіна Н.С.
2 Порівняльна психологія. Ps1–B18 27.06. Панчук Н.П.
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
спеціальності 053 Психологія
за освітньою програмою Практична психологія
І курс
1 Загальна психологія. PsP1–B18 24.06. Славіна Н.С.
2 Порівняльна психологія. PsP1–B18 27.06. Панчук Н.П.
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
спеціальності 053 Психологія
за освітньою програмою Психологія
ІІ курс
1 Диференціальна психологія. Ps1–B17 10.06. Чеканська О.А.
2 Психодіагностика. Ps1–B17 14.06. Гудима О.В.
3 Педагогічна психологія. Ps1–B17 18.06. Сімко Р.Т.
4 Теорії особистості. Ps1–B17 24.06. Сімко Р.Т.
5 Іноземна мова. Ps1–B17 27.06. Уманець А.В.
Городиська О.О.
Трофименко А.О.
ІІІ курс
1 Методика викладання психології. Ps1–B16 11.06. Чеканська О.А.
2 Психологія праці та інженерна психологія. Ps1–B16 14.06. Онуфрієва Л.А.
3 Психокорекція. Ps1–B16 18.06. Гончарук Н.М.
4 Психологічне консультування. Ps1–B16 21.06. Славіна Н.С.
5 Юридична психологія. Ps1–B16 27.06. Сімко Р.Т.
галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
за напрямом підготовки 6.030102 Психологія*
ІV курс
1 Патопсихологія. Ps1–B15 22.04. Куриця Д.І.
2 Основи психологічної реабілітації. Ps1–B15 06.05. Гончарук Н.М.
3 Юридична психологія. Ps1–B15 13.05. Сімко Р.Т.
4 Основи психотерапії. Ps1–B15 16.05. Славіна Н.С.
Освітній ступінь «магістр»
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
спеціальності 053 Психологія
за освітньою програмою Психологія
спеціалізація Практична психологія
І курс
1 Теоретико-методологічні проблеми психології. Ps1–M18 27.05. Гудима О.В.
2 Кризова психологія. Ps1–M18 18.06. Куриця Д.І.
3 Геронтопсихологія. Ps1–M18 21.06. Сімко Р.Т.
4 Психотерапевтичні техніки. Ps1–M18 24.06. Данчук Ю.П.
Погоджено:
Декан В.І. Співак