14.06.2019

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

  9 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ ВІДБУЛАСЬ І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ  «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ»

     присвячена 10-ти річчю кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

             Предметом конференції є навчання, виховання, корекція розвитку дітей з порушеннями пізнавальної діяльності. Це одна з проблем наукових досліджень кафедри та наукової школи, яка діє на її базі. До участі в конференції долучилось 206 осіб, з них: 13 докторів наук, 56 кандидатів наук, аспіранти, педагоги-практики.

       ГЕОГРАФІЯ УЧАСНИКІВ ЗВО: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Херсонський державний університет, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

             Практики: Керівники, вчителі спеціальних та інклюзивних шкіл, навчально-реабілітаційних закладів; педагоги інклюзивно-ресурсних центрів; вихователі закладів дошкільної освіти

    Області: Хмельницька, Вінницька, Тернопільська, Одеська, Дніпропетровська, Київська, Івано-Франківська, Херсонська, Рівненська, Донецька, Полтавська, Закарпатська, Львівська, Луганська.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

       23 жовтня 2021 року кафедрою психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи проведений науково-практичний семінар на тему «Особливості професійного емоційного вигорання корекційного педагога», на якому з доповіддями виступили Опалюк О.М. кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи КПНУ ім. Івана Огієнка, Палагнюк Я.В. вчитель-дефектолог “Інклюзивно-ресурсний центр” Клішковецької ОТГ, Микитюк Б.А. вчитель-дефектолог Шепетівського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, Марциновська І.П. кандидат педагогічних наук, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти КПНУ ім. Івана Огієнка, Ковтун Е.В. директор Кам’янець-Подільського міського ЦСССДМ. Доповіді представлені учасниками семінару висвітлили актуальні питання емоційного вигорання педагогів.

       Учасниками семінару також були науково-педагогічні працівники кафедри  спеціальної та інклюзивної освіти КПНУ ім. Івана Огієнка.

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

      12 жовтня 2021 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціально-психологічні підходи до збереження психічного здоров’я особистості», присвячена Всесвітньому дню психічного здоров’я.

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МАГІСТРАНТІІВ

       5 жовтня 2021 року відбулася щорічна звітна наукова конференція студентів та магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2020 році. В рамках конференції працювали 7 підсекцій, на яких здобувачі освіти презентували свої наукові напрацювання, демонстрували перспективу свого наукового дослідження. Наукова конференція відбувалась в режимі оффлайн та онлайн, що надало можливість взяти участь у виступах усім її доповідачам. Студентський актив разом з членами президії забезпечили «живе» обговорення актуальних питань спеціальної та інклюзивної освіти, логопедії, психологі, соціальної педагогіки і соціальної роботи.

        6 жовтня було підбито підсумки конференції, відзначено кращі доповіді студентів. За результатами участі в науковому заході кращі доповіді студентів будуть опубліковані в черговому випуску «Збірника наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».