14.06.2019

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

14 грудня та 22 грудня 2019 року відбувся науково-методичний семінар на тему:

“Регулятивно-терапевтичні технології у навчально-виховній та корекційній  роботі

з дітьми з ООП” кафедри логопедії та спеціальних методик

Семінар проводили викладачі кафедри логопедії та спеціальних методик КПНУ імені  Івана Огієнка:

Гаврилова Н.С., канд.пед.наук, професор;

Мілевська О.П., канд.пед.наук, доцент.

Програма семінару: 

1.Поняття про регулятивні системи організму людини. Терапевтичні аспектирухової, дихальної та фонаційної регуляції когнітивно-поведінкової сфери:

1.1. моторна сфери як засіб регуляції динамічних процесів в організмі дитини;

1.2. дихальної системи як засіб регуляції психічної активності та обмінних процесів в організмі дитини;

1.3. фонаційної системи як засіб впливу на емоційно-вольові процеси в організм дитини;

2.Особливості регулятивних систем у дітей з ООП. Діагностика розвитку регулятивних систем у дітей:

2.1. діагностика стану  загальної та дрібної моторики;

2.2. діагностика стану  обстеження дихальної системи;

2.3. діагностика стану  обстеження фонаційної системи;

3.Зміст та методика застосування регулятивно-терапевтичних технологій в освітньо-виховному та корекційному процесах з дітьми з ООП:

3.1. технології динамічно-рухової регуляції та терапії;

3.2.технології ерготерапії та арттерапії;

3.3. технології дихальної регуляції та терапії;

3.4. технології фонаційної  регуляції та терапії.

 

12 листопада 2019 року завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти,

доктор педагогічних наук, професор Миронова Світлана Петрівна

провела семінар “Організація взаємодії членів команди супроводу дітей з ООП

в закладі дошкільної освіти” в ЗДО № 20

 

Кандидат психологічних наук, доцент Гаврилова Н.С. проводить навчально-практичні семінари з таких тематик: «Методика корекції порушень артикуляційної моторики: логопедичний масаж, артикуляційна та дихальна гімнастика”, “Методика формування та стимуляції вимови фонем”, “Система корекційно-виховної роботи при порушеннях інтелекту та розладах спектру аутизму (1 етап): характеристика, діагностика, перспективне планування та методика проведення корекційної роботи”.

 

5-6  жовтня 2019 р. в рамках обміну досвідом кафедра логопедії та спеціальних методик

(в особі канд. пед. наук, доцента Мілевської О.П.)

взяла участь у ІІІ Загальнопольському логопедичному Симпозіумі

„Diagnoza i terapia logopedyczna – nowe strategie, nowe perspektywy” (Краків, Вєлічка).

Впродовж симпозіуму проводилось пленарне засідання, на якому були представлені доповіді відомого у професійних колах польських логопедів професора Люблінського медичного університету Збгінева Тарковскі(фахівця у галузі неврології, засновника та керівника Закладу патології і реабілітації мови у Любліні, автора перших польських логопедичних тестів), доктора Магдалени Дутщ-Вічерек (фахівця з дитячої отриноларингології; Ягелонський університет), доктора Джоани Груба(фахівця у галузі педагогіки та психології, спеціаліста з питань логопедичної діагностики дітей з порушеним психомоторним розвитком; Університет ім. Міколая Коперніка в Торуню) та інших фахівців, дотичних до проблематики логодіагностики та логокорекції.

Важливою складовою Симпозіуму були авторські навчальні семінари польських колег-логопедів, які проводились з метою популяризації сучасних методик логопедичної діагностики та логопедичної терапії та з метою представлення аудиторії авторського наочно-дидактичного забезпечення до цих методик.

Організаторами Симпозіуму виступили видавництва Республіки Польща, які активно видають спеціальну літературу (наукові, навчальну) та дидактичні матеріали для логопедичної роботи.