Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи»

У відповідності до плану МОН України на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 27 березня 2018 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи».Організаторами виступили: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; Хмельницький національний університет; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

У роботі конференції взяли участь науковці зі Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької областей, закордонні вчені із Республіки Польщі (м. Жешів, м. Краків, м. Люблін, м. Освецим) та Словацької Республіки (м. Кошици, м. Пряшів, м. Ружомберк). Серед учасників конференції доктори наук, кандидати наук, магістранти, аспіранти та докторанти, представники громадських організацій.