Історія факультету

Історія факультету    Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології заснований у 1992 році.

За період свого функціонування на факультеті було підготовлено понад 4500 фахівців. На ньому здійснюється підготовка фахівців освітніх cтупенів „бакалавр” та „магістр” за такими спеціальностями: 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “БАКАЛАВР”
Код і найменування Освітня програма
016 Спеціальна освіта Олігофренопедагогіка. Логопедія
Логопедія. Спеціальна психологія
231 Соціальна робота Соціальна робота
053 Психологія Психологія
232 Соціальне забезпечення Соціальна допомога
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “МАГІСТР”
Код і найменування Освітня програма
016 Спеціальна освіта Олігофренопедагогіка. Логопедія
016 Спеціальна освіта Логопедія. Спеціальна психологія
053 Психологія Психологія
232 Соціальне забезпечення Соціальна допомога

   

З 1996 року відкрито магістратуру за спеціальностями: „Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка”, „Корекційна освіта. Логопедія”, а з 1998 року –„Психологія”.

     З 1996 року на факультету діє прийом до аспірантури зі спеціальності 13.00.03 – «Корекційна педагогіка», а з 2001 року – 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології».

      З 2002 року проводиться підготовка фахівців за напрямом „Психологія”. Тоді ж була розпочата підготовка фахівців цього профілю за спеціалізаціями „Практична психологія” та „Психологія праці та управління”, а з 2006 року – за спеціалізацією „Клінічна психологія”.

    На факультеті пройшли перекваліфікацію та отримали другу вищу освіту зі спеціальностей „Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка”, „Корекційна освіта. Логопедія”, „Корекційна освіта. Сурдопедагогіка. Спеціальна психологія”,  „Соціальна педагогіка”, „Психологія” понад 2000 осіб.

 

      

       На сьогоднішній день підготовку фахівців забезпечують 6 кафедр, на яких працюють 86 викладачів. Загалом навчальний процес на факультеті здійснюють викладачі 18 кафедр університету. Понад 80% викладачів, які на них працюють – кандидати і доктори наук.

           Крім того факультет співпрацює з іншими вищими науковими установами  України та світу. Студенти беруть участь в різних олімпіадах, конференціях навчальних закладів України та закордону. На факультеті також виходять різні наукові видання студентів та викладачів.

    

Посади, які можуть займати випускники факультету:

     

На факультеті успішно працює студентське самоврядування, завдяки якому студенти можуть реалізувати свій творчий потенціал у таких гуртках: хореографічний, театральний, КВК, спортивно-оздоровчий, вокальний, видавництво студентської газети «Промінь». А також проходити практику у різних закладах України та здійснювати волонтерську роботу.