Наукова робота

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.П. ДРАГОМАНОВА

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ПРОГРАМА

ВсеукраїнськОЇ науково-практичнОЇ інтернет-конференції

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ:

ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ»

 

27 березня 2018 року

м. Кам’янець-Подільський

2018

 

ОРГКОМІТЕТ

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ»

 

Голова оргкомітету Копилов С.А. доктор історичних наук, професор, академік АНВШ, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Заступник голови оргкомітету Співак В.І., кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Мельник Л.П., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Члени оргкомітету

Конет І.М., доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Гаврилова Н.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик, заступник декана з наукової роботи факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Ярошенко А.О., доктор філософських наук, професор, директор Інституту соціальної роботи та управління, завідувач кафедри соціальної політики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Романовська Л.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету;

Шаповалова Т.В., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту соціального забезпечення, директор Навчально-наукового інституту праці та соціальних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

Петрюк І.М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Дідик Н.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Гевчук Н.С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Опалюк О.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Сербалюк Ю.В., кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Опалюк Т.Л., кандидат психологічних наук, асистент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Данилюк О.І., кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

 

 

СЕКЦІЯ 1 «ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ»

 

Керівник секції: Ярошенко Алла Олександрівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної політики факультету соціально-психологічних наук та управління НПУ імені М.П. Драгоманова

 

Секретар: Дідух Ірина Ярославівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

Сексуальна етика католицької релігії в контексті етики розвитку

Ґжегож Ґжибек, доктор габілітований, професор Педагогічного факультету Жешівського Університету (м. Жешів, Республіка Польща);

Павел Тобічик, магістр Пряшівського університету (м. Пряшів, Словацька Республіка)

 

Проблематика застосування корпоративного волонтерства в Україні та світі

 

Дідух Ірина Ярославівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна);

Дідух  Анастасія Петрівна, магістр Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)

 

 

Історико-педагогічні засади наставництва в соціальній роботі

 

Розвадовська Тетяна Вікторівна, аспірант кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна)

 

 

Історичний досвід правового регулювання соціальної допомоги в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 

Сербалюк Юрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

 

Основні проблеми українського суспільства і шляхи їх вирішення

 

Співак Віталій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

 

 

Особливості соціальної роботи з національними меншинами в Україні

 

Ярошенко Алла Олександрівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної політики факультету соціально-психологічних наук та управління НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна)

 

СЕКЦІЯ 2 «СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

 

Керівник секції: Мельник Людмила Пилипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

Секретар: Чайковська Оксана Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

Соціальна активність індивіда в інформаційному суспільстві

Антоні Оляк, професор надзвичайний, доктор габілітований Вищої Школи Підприємництва і Адміністрації (м. Люблін, Республіка Польща) / Вища Школа Управління Безпекою (м. Кошици, Словацька Республіка)

Антоні Крауз – доктор, інженер, Державна Вища Школа Заводова (м. Освецим, Республіка Польща)

Аліція Тшина – доктор, Уряд міста Жешова (м. Жешів, Республіка Польща)

 

Фактори, що впливають на покращення сімейних відносин

 

Гертруда Вієцзорек, магістр спеціальної педагогіки в сфері ресоціалізації, доктор гуманістичних наук в сфері соціології праці і організації Краківського Педагогічного університету Інституту соціальної роботи (м. Краків,  Республіка Польща)

 

Структура польського суспільства і його проблеми Клаудія Гурська, координатор з питань маркетингу та промоції Вищої школи підприємництва та адміністрації (м. Люблін, Республіка Польща)Кароліна Оляк, інженер, Жешівський університет (м. Жешів, Республіка Польща)

Теоретико-діагностичний аспект дослідження просоціальної поведінки в умовах позашкільного освітнього середовища

Мельник Людмила Пилипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна);

Чайковська Оксана Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

 

Активне слухання як умова ефективної взаємодії соціального працівника та клієнта

 

Равлюк Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)

 

Дослідження соціально-психологічного клімату в шкільному колективі засобами тренінгових технологій

 

Чеканська Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна);

Данчук Юлія Петрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

СЕКЦІЯ 3 «МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ»

 

Керівник секції: Дідик Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

Секретар: Рибак Ольга Анатоліївна, аспірантка кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

Різні обличчя бідності в Польщі

 

Аліція Тшина, Міське Управління Жешова (м. Жешів, Республіка Польща)

Ярослав Косонь, Регіональний Центр Донорства і Переливання Крові (м. Жешів, Республіка Польща)

 

Бідність в сучасній Польщі (загальний нарис)

Антоні Оляк, професор надзвичайний, доктор наук кафедри міжнародних відносин Вищої школи підприємництва та адміністрації (м. Люблін, Республіка Польща)

Марек Вятер, магістр, Комплексна клінічна лікарня (м. Жешів, Республіка Польща)

 

 

 

Спортивно-масові заходи як інструмент ресоціалізації та реабілітації комбатантів, що отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків

 

Бриндіков Юрій Леонідович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна);

Шинкарук Олена Володимирівна, студентка групи СРм-17-1 Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна)

 

 

Формування прихильності до АРВ-лікування у ВІЛ-інфікованого партнера в дискордантній щодо ВІЛ сімейній парі

Горянін Іван Іванович, асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)

 

Соціально-психологічна допомога сім’ї, яка виховує дитину з порушеннями психофізичного розвитку

 

Дідик Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

Релігійні засоби у соціальній роботі з алкозалежними

Ковальчук Інна Владиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)

Профілактика  торгівлі людьми: реалії і перспективи

Ковальчук Ольга Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологій соціальної роботи Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (м. Київ, Україна);

Савицька Валерія Андріївна, магістр 2 курсу спеціальності «Соціальна робота» Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (м. Київ, Україна) 

 

Психолого-педагогічний супровід дітей та підлітків з особливостями психофізичного розвитку в ситуації травматичного стресу

 

Марціновська Ірина Петрівна, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

 

Технології профілактики комерційної сексуальної експлуатації дітей: зарубіжний досвід

Мельничук Вікторія Олексіївна, аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)

 

 

Соціально-педагогічний супровід сімей, в яких батьки з інвалідністю виховують дитину з типовим розвитком

 

Рибак Ольга Анатоліївна, аспірантка кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

 

Освітньо-виховна діяльність соціально непристосованих індивідів – пенітенціарна сфера

 

Станіслав Букальскі, магістр, докторант Католицького університету (м. Ружомберк, Словацька Республіка)

 

 

 

СЕКЦІЯ 4 «ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА»

 

Керівник секції: Петрюк Ірина Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

 

Секретар: Мельник Жанна Василівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

 

Визначення поняття “інноваційні технології”, їх види та функції у роботі фахівця соціальної сфери

 

Мельник Жанна Василівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

 

Прикладні методики в соціальній роботі

 

Опалюк Олег Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

Застосування „підходу можливостей“ в соціальній роботі з дітьми та молоддю

Петрюк Ірина Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)

Характеристика форм організації позааудиторної роботи зі студентами

Рудкевич Наталія Ігорівна, викладач фахових дисциплін соціальної педагогіки Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна)

 

 

 

СЕКЦІЯ 5 «РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ

У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ»

 

Керівник секції: Вайнола Ренате Хейкіївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

 

Секретар: Гевчук Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

Майстер-клас як засіб формування художньо-естетичної культури студентів

 

Бованенко Ольга Олександрівна, аспірант кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна)

 

 

Розвиток технологічної компетентності магістрів соціальної роботи засобами ігрових технік

 

Вайнола Ренате Хейкіївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна)

 

 

Дослідження соціально-психологічної готовності молоді до проходження військової служби в збройних силах України

 

Гевчук Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна);

Тимків Марія  Володимирівна, магістр 1 курсу спеціальності «Соціальне забезпечення»  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

 

Вплив куратора академічної групи на формування професійного становлення майбутніх фахівців соціальної сфери

 

Грабчак Ольга Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна)

 

Психологічна складова професійної підготовки менеджерів

 

Гомонюк Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук професор кафедри практичної психології та педагогіки  Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна)

 

 

Теоретико-методологічні підходи щодо професійної підготовки фахівців соціономічного профілю

 

Данилюк Олена Іванівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна);

Опалюк Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

 

Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах партнерства

Кобилянська Лілія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна);

Марчук Марина Віталіївна, кандидат педагогічних наук, асистент педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)

Екcпеpиментaльнa перевірка ефективності педагогічних умов формування готовності майбутніх бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування до професійної діяльності на засадах міждисциплінарного підходу

 

Покудіна Лариса Степанівна, вчитель математики середньої спеціалізованої загальноосвітньої школи №52 ім. М. Лобачевського з поглибленим вивченням математичних наук (м. Львів, Україна)

 

Історичне знання і зацікавленість студентів – на прикладі вибірки учнів в університеті м. Жешів

 

Радослав Маліковскій, доктор гуманітарних наук факультету Педагогіки Університету м. Жешова (м. Жешів, Республіка Польща)

 

Сучасний стан професійної підготовки фахівців соціальної сфери до міжнародної взаємодії

 

Раєвська Яна Миколаївна, кандидат психологічних наук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

 

Соціальна робота з мігрантами як один із сучасних викликів державних інститутів і костелу

 

Станіслав Букальскі, магістр, докторант Католицького університету (м. Ружомберк, Словацька Республіка)

 

 

 

СЕКЦІЯ 6 «ІНКЛЮЗІЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ»

 

Керівник секції: Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

Секретар: Чопік Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

Формування готовності соціальних педагогів до роботи в інклюзивних закладах

 

Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

 

Соціальна адаптація дітей з порушеннями аутичного спектру засобами казкотерапії

 

Бугера Юлія Юріївна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

 

 

 

Особливості використання методів емоційного стимулювання при роботі з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку

 

Вержиховська Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

 

Комплексний супровід дитини з порушенням слуху в інклюзивному закладі

Дмітрієва Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

 

 

Роль психолога у зміцненні та збереженні здоров’я дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання

 

Докучина Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

 

 

Співпраця класного керівника і соціального педагога як умова формування колективу учнів інклюзивного класу

Чопік Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)