Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології»

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології»

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України

У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей становлення особистості й психології навчання.

Збірник наукових праць адресовано професійним психологам, докторантам і аспірантам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку психологічної науки.

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 29 вересня 2016 року включено до ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences.

Отже, збірник «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України зареєстровано в ISSN реєстрі – ISSN 2227-6246, прорецензовано і включено до таких міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus (ІС) – ICV 2013: 5.68 – з 19-го випуску 2013 р.; ICV 2014: 39.96 – з 23-го випуску 2014 р., CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES) cejsh.icm.edu.pl, GOOGLE SCHOLAR (з 2013р.), ERIH PLUS European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (з 29.09.2016р) https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485572

Крім того, збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України внесено до Переліку фахових видань України з психології (Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 27 травня 2009 року) та Збірник поновлено у Переліку фахових видань України з психології Наказ Міністерства освіти і науки України за №261 від 06.03.2015 року.

Проблеми сучасної психології. Випуск 22

Проблеми сучасної психології. Випуск 23

Проблеми сучасної психології. Випуск 24

Проблеми сучасної психології. Випуск 25