Вступнику

Умови вступної кампанії
На факультеті існує денна та заочна форми навчання. Навчання здійснюється на основі
державного замовлення, а також за кошти юридичних та фізичних осіб.
В університеті функціонує підготовче відділення, яке здійснює набір слухачів для підготовки
до незалежного зовнішнього оцінювання знань і вступу до університету. При відділенні
діють такі курси:
 річні підготовчі курси для учнів 11-х класів та випускників ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації (навчання під час шкільних канікул);
 підготовчі курси вихідного дня (навчання щосуботи по 6 академічних годин).
Контактний телефон відділення (03849) 5-19-57
Вступники подають такі документи:
 заяву;
 документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на
основі повної загальної середньої освіти);
 медичну довідку за формою 086-о;
 копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 документи, що дають право на пільги.
Термін прийому документів на навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки «бакалавра» на денну та заочну форми навчання:
від осіб, які мають проходити творчі конкурси, що проводить університет – з 11 липня по 20 липня
2017 року (денна форма); з 11 липня по 03 серпня 2017 року (заочна форма);
від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить університет – з 11 липня по
20 липня 2017 року (денна форма); з 11 липня по 03 серпня
від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси, що
проводить університет – з 11 липня по 27 липня 2017 року (денна форма); з 11 липня 2017 по
10 серпня 2017 року.
Строки проведення творчих конкурсів та вступних випробувань – з 18 липня по 28 липня
2017 року (денна форма); з 04 серпня по 10 серпня 2017 року (заочна форма).
Оприлюднення рейтингового списку вступників: 02серпня 2017 року (денна форма);
11 серпня 2017 (заочна форма).
Зарахування вступників: за державним замовленням – 06 серпня; за кошти фізичних та
юридичних осіб – 12 серпня 2016 року (денна форма); 16 серпня; за кошти фізичних та
юридичних осіб – 20 серпня 2016 року (заочна форма).
Термін прийому документів на навчання вступників на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – з 04 липня по 20 липня 2017 року.
Строки проведення вступних випробувань – з 21 липня по 27 липня 2017 року.
Оприлюднення рейтингового списку вступників – 28 липня 2017 року.
Зарахування вступників: за державним замовленням – 01 серпня 2017 року; за кошти
фізичних та юридичних осіб – 05 серпня 2017 року.
Термін прийому документів на навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки спеціаліста та магістра на денну, заочну форми навчання – з 04 липня по 06
серпня 2017 року.
Строки проведення вступних випробувань – з 08 серпня по 15 серпня 2017 року.
Оприлюднення рейтингового списку вступників – 16 серпня 2017 року.
Зарахування вступників: за державним замовленням – 19 серпня 2017 року; за кошти
фізичних та юридичних осіб – 25 серпня 20167 року.
Адреса факультету:
32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Польський ринок 6, fkspp@ukr.net
тел. (03849) 2-70-64 — деканат, тел. (03849) 3-06-01 — приймальна комісія